Väitös: Asiakkaiden sitouttamisella tavoitellaan lojaalia asiakaskuntaa

Asiakkaiden sitouttamisesta on tullut yksi keskeisistä yritysten tavoitteista. Asiakkaiden sitouttamisella tavoitellaan lojaalia asiakaskuntaa, joka osoittaa mieltymystään yritystä kohtaan monin eri tavoin, esimerkiksi suosittelemalla yritystä tuttavaverkostolleen, palaamalla ostoksille yhtä uudelleen sekä aktiivisella osallistumisella yrityksen erilaisissa brändiyhteisöissä. Asiakkaiden sitoutuminen nähdään pitkälti positiivisena asiana, mutta näin ei aina ole. Asiakkaiden sitoutumisen negatiivisia seurauksia ei ole tutkittu juuri lainkaan ja tämä onkin väitöskirjani tavoite: ymmärtää miten asiakkaiden sitoutuminen voi johtaa negatiivisiin lopputuloksiin. Väitöskirjani tarkastelee miten asiakkaiden sitoutuminen voidaan saavuttaa erilaisissa yritysten ja asiakkaiden välisissä suhteissa; millaisia positiivisia seurauksia asiakkaiden sitoutumisella on; sekä miten asiakkaiden sitoutuminen voi johtaa pahimmillaan jopa asiakkaan ja yrityksen välisen yhteistyön loppumiseen. 

 

Väitöstiedot

Diplomi-insinööri Henna Järven kauppatieteelliseen alaan kuuluva väitöskirja Customer engagement, a friend or a foe? Investigating the relationship between customer engagement and value co-destruction (Asiakkaiden sitoutuminen, ystävä vai vihollinen? Asiakkaiden sitoutumisen ja arvon yhteistuhoutumisen välisen suhteen selvittäminen) tarkastettiin 15.6.2018 klo 12 LUT:n salissa 2310. Vastaväittäjä toimi tohtoriohjelman johtaja ja tutkimuspalvelupäällikkö Anu Helkkula, ankeniltaKustoksena toimi professori Jukka Hallikas Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta.

 

Henna JärviMaster of Science in Technology, defended her doctoral dissertation at LUT on June 15th, at 12am, room 2310. Her dissertation is titled Customer engagement, a friend or a foe? Investigating the relationship between customer engagement and value co-destruction. Director of Hanken PhD Programme, Research Services Manager, Anu Helkkula from Hanken School of Economics, Finland will act as opponent. Professor Jukka Hallikas of Lappeenranta University of Technology will act as custos.

 

Kirjastotiedot

Väitöskirja on julkaistu yliopiston Acta Universitatis Lappeenrantaensis -tutkimussarjassa numero 802. ISBN 978-952-335-241-4 ja ISSN 1456-4491. Väitöskirja on luettavissa Lappeenrannan teknillisen yliopiston LUTPub-tietokannassa.Väitöskirjan painetun version voi ostaa Aalef-kirjakaupasta, puh.044 744 5511 tai kirjakauppa(at)aalef.fi sekä LUT Shopin verkkokaupasta osoitteessa https://lutshop.lut.fi.    

The dissertation has been published in the Acta Universitatis Lappeenrantaensis research series number 802 of the university. ISBN 978-952-335-241-4, ISBN 978-952-335-242-1(PDF), ISSN 1456-4491. The electronic version can be found from LUTPub-database. A printed version of the dissertation may be purchased from the Aalef bookstore, tel. +358 44 744 5511, or at kirjakauppa@aalef.fi or online from the LUT Shop: https://lutshop.lut.fi/