Väitös: Innovaatiotoiminnan käyttäjälähtöisyydelle on merkittävää sen monimuotoisuus

Käyttäjälähtöinen innovaatiotoiminta on viime vuosina noussut kiinnostavaksi lähestymistavaksi kehittettäessä uusia tuotteita tai palveluita, niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla.

Diplomi-insinööri Suvi Konsti-Laakso tutkii väitöskirjassaan Co-creation, Brokering and Innovation networks: A Model for Innovating with Users tavallisten käyttäjien tiedon tuomista osaksi innovaatiotoimintaa. Väitöstutkimuksessa kehitettiin empiiristen tutkimuksien perusteella viitekehys, joka selventää käyttäjien kanssa tapahtuvan innovoinnin toimintaperiaatteita. 

Väitöskirjan tulokset auttavat jäsentämään käyttäjälähtöisyyden monimuotoisuutta, mikä on merkittävää lähestymistavan yleistymisen kannalta. Lisäksi tulokset auttavat organisaatioita toteuttamaan paremmin innovointia yhdessä käyttäjien kanssa. 

 

Väitöstiedot 

DI Suvi Konsti-Laakson väitöskirja Co-creation, Brokering and Innovation networks: A Model for Innovating with Users tarkastetaan perjantaina 19.10.2018 klo 12 Lahden Sibeliustalon Haapa-kabinetissa (Ankkurikatu 7, Lahti). Vastaväittäjänä toimii professori Jussi Kantola Vaasan yliopistosta. Kustoksena toimii professori Timo Pihkala LUT-yliopistosta. Toisena ohjaajana on toiminut professori Vesa Harmaakorpi LUT-yliopistosta.

 

Kirjastotiedot

Väitöskirja on julkaistu yliopiston Acta Universitatis Lappeenrantaensis -tutkimussarjassa numero 816, ISBN 978-952-335-275-9, ISBN 978-952-335-276-6 (PDF) ja ISSN 1456-4491. Väitöskirja on luettavissa LUT-yliopiston LUTPub-julkaisuarkistossa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-335-276-6. Väitöskirjan painetun version voi ostaa Aalef-kirjakaupasta, puh. 044 744 5511 tai kirjakauppa(at)aalef.fi sekä LUT Shopin verkkokaupasta osoitteessa https://lutshop.lut.fi.