Väitös: Kompressorien energiahukasta tehokkuuden parantamiseen

Jonna Tiaisen (DI) Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (Lappeenranta University of Technology, LUT) tarkastettavan väitöskirjan mukaan teollisuuden hukkaenergiaa voidaan vähentää parantamalla pienten keskipakokompressorien energiatehokkuutta.

Energiatehokkuuden parantaminen ja päästöjen vähentäminen on maailmanlaajuinen tavoite. Tehokkuuden kasvattamiselle ja päästöjen vähentämiselle on erityisesti tarvetta teollisuudessa, jonka vastuulla on noin puolet sähkön kokonaiskulutuksesta. Teollisuudessa kompressorit kuluttavat noin 15 % sähkön kokonaiskulutuksesta. Väitöskirjassa keskitytään häviöiden synnyn tarkasteluun pienen kokoluokan keskipakokompressoreissa, jotka pienen kokonsa takia kärsivät häviöistä enemmän kuin suuren kokoluokan kompressorit. 

Väitöskirjan tulokset osoittavat, että pienten keskipakokompressorien energiatehokkuutta voitaisiin parantaa vähentämällä sekä kitkahäviöitä rajakerroksissa että kärkivälysvirtaukseen liittyviä häviöitä, jotka kasvavat merkittävimmin kompressorin koon pienentyessä. Lisäksi työssä kehitettiin uusi menetelmä rajakerrospaksuuden arviointiin keskipakokompressorin siipikanavissa. Tämä uusi menetelmä mahdollistaa häviöiden synnyn aikaisempaa tarkemman tarkastelun ja siitä hyötyvät kompressorien, pumppujen sekä turbiinien tutkijat ja tuotekehittäjät.

Väitöstilaisuus:

Diplomi-insinööri Jonna Tiaisen energiatekniikan alaan kuuluva väitöskirja Losses in low-Reynolds-number centrifugal compressors (Häviöt matalan Reynoldsin luvun keskipakokompressoreissa) tarkastetaan 5.9.2018 klo 12 Lappeenrannan teknillisen yliopiston salissa 2303. Vastaväittäjinä toimivat professori Ricardo Martinez-Botas, Imperial College London, Iso-Britannia ja tuotekehityspäällikkö, tekniikan tohtori Arttu Reunanen, Sulzer Pumps Finland Oy, Suomi. Kustoksena toimii professori Jari Backman Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta.

Jonna Tiainen, Master of Science in Technology, will defend her doctoral dissertation at Lappeenranta University of Technology on September 5th, 2018 at noon, room 2303. Her dissertation is titled Losses in low-Reynolds-number centrifugal compressors. Professor Ricardo Martinez-Botas, Imperial College London, Great Britain and Product Development Manager, D.Sc. (Tech.) Arttu Reunanen, Sulzer Pumps Finland Oy, Finland will act as opponents. Professor Jari Backman of Lappeenranta University of Technology will act as custos.

Kirjastotiedot:

Väitöskirja on julkaistu yliopiston Acta Universitatis Lappeenrantaensis -tutkimussarjassa numero 804. ISBN 978-952-335-249-0, ISBN 978-952-335-250-6 (PDF), ISSN-L 1456-4491 ja ISSN 1456-4491. Väitöskirja on luettavissa Lappeenrannan teknillisen yliopiston LUTPub-tietokannassa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-335-250-6. Väitöskirjan painetun version voi ostaa Aalef-kirjakaupasta, puh. 044 744 5511 tai kirjakauppa@aalef.fi sekä LUT Shopin verkkokaupasta osoitteessa https://lutshop.lut.fi.

The dissertation has been published in the Acta Universitatis Lappeenrantaensis research series number 804 of the university. ISBN 978-952-335-249-0, ISBN 978-952-335-250-6 (PDF), ISSN-L 1456-4491 and ISSN 1456-4491. The electronic version can be found from LUTPub-database http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-335-250-6. A printed version of the dissertation may be purchased from the Aalef bookstore, tel. +358 44 744 5511, or at kirjakauppa@aalef.fi or online from the LUT Shop: https://lutshop.lut.fi.

 

Tietoja väittelijästä:

Nimi: Jonna Tiainen

Syntymävuosi ja -paikka: 1990 Mikkeli

Kotikunta: Lappeenranta

Koulutus: Diplomi-insinööri

Viimeisin työsuhde: Nuorempi tutkija, Lappeenrannan teknillinen yliopisto