Väitös: Läsnäolon kokemukset lisäävät luovuutta

Nykymaailman tila kaipaa uutta ajattelua ja toimintatapoja organisaatioiden luovuuteen ja johtajuuteen. Tuoreen, Lappeenrannan teknilliseen yliopistossa tehdyn monitieteellisen tutkimuksen mukaan läsnäolon kyky on eräs tärkeä, puuttuva rengas, joka voi tuoda ratkaisuja ihmiskuntaa piinaaviin kysymyksiin.

Virpi Koskelan (FM) väitöskirja "Tapping experiences of presence to connect people and organizational creativity" käsittelee satojen suomalaisten läsnäolon kokemuksia ja niiden vaikutuksia yhteisöjen ja organisaatioiden luovuuteen. Tutkimuksen perusteella yksilölliset läsnäolon kokemukset lisäävät ihmisten ja organisaatioiden luovuutta sekä kestävämpää, aidompaa johtajuutta.

Suomalainen läsnäolo on itsestään ja ympäristöstään tietoisemmaksi tulemista; se parantaa suhteitamme toisiin ihmisiin ja luontoon, auttaa uusien näkökulmien ja oivallusten saamisessa sekä laajemman kokonaiskuvan ja merkityksellisyyden ymmärtämisessä. Vastaus niin yksilöllisiin kuin globaaleihin ongelmiin voi löytyä juuri yksittäisten ihmisten ajattelutapojen muutoksista, rohkeudesta siirtyä itsekeskeisyyden ylläpitämisestä planeetan elämää ylläpitävän yhteisen hyvän edistämiseen. Tähän siirtymiseen tarvitaan läsnäolon taitoa. 

Filosofian maisteri Virpi Koskelan väitöskirja "Tapping experiences of presence to connect people and organizational creativity" (Läsnäolon kokemukset yhdistämässä ihmisiä ja organisaatioiden luovuutta) tarkastetaan 28.09.2018 klo 12 Lahden musiikkipiston Kalevi Aho -salissa. Vastaväittäjänä toimii professori Kai Lehikoinen Taideyliopistosta. Kustoksena toimii professori Vesa Harmaakorpi Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta.

Väitöskirja on julkaistu yliopiston Acta Universitatis Lappeenrantaensis -tutkimussarjassa numero 808.  ISBN 978-952-335-259-9, ISBN 978-952-335-260-5(PDF) ja ISSN 1456-4491. Väitöskirja on luettavissa Lappeenrannan teknillisen yliopiston LUTPub-julkaisuarkistossaVäitöskirjan painetun version voi ostaa Aalef-kirjakaupasta, puh.044 744 5511 tai kirjakauppa(at)aalef.fi sekä LUT Shopin verkkokaupasta osoitteessa https://lutshop.lut.fi.