Väitös: Mekaanisten järjestelmien simulointi mahdollista monikappaledynamiikan avulla

Mekaanisten järjestelmien laskennallinen analyysi eli simulointi on nykyään elintärkeää monilla
teollisuuden aloilla. Sillä on monia sovellutuksia suunnitteluvaiheen tehtävistä käytönaikaiseen
valvontaan ja käyttäjäkoulutukseen.

Vesa-Ville Hurskainen tutkii LUTissa tarkastettavassa väitöskirjassaan Joustavien monikappalejärjestelmien dynaaminen analyysi absoluuttisten solmukoordinaattien menetelmään perustuvien elementtien avulla (Dynamic analysis of flexible multibody systems using finite elements based on the absolute nodal coordinate formulation) mekaanisten järjestelmien simulointia. Tutkimuksessa on käytössä monikappaledynamiikan malli.

Erityisesti Hurskainen keskittyy joustavien kappaleiden laskennalliseen mallintamiseen. Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää absoluuttisten solmukoordinaattien menetelmään perustuvia laskennallisia elementtejä ja soveltaa niitä erityyppisten rakenteiden käyttäytymisen analysointiin.

Tämän seurauksena väitöskirjan tulokset edesauttavat mekaanisten järjestelmien simuloinnin kehitystä monilla tavoin.

 

Diplomi-insinööri Vesa-Ville Hurskaisen konetekniikan ja laskennallisen tekniikan alaan kuuluva väitöskirja Dynamic analysis of flexible multibody systems using finite elements based on the absolute nodal coordinate formulation (Joustavien monikappalejärjestelmien dynaaminen analyysi absoluuttisten solmukoordinaattien menetelmään perustuvien elementtien avulla) tarkastetaan 19.10. kello 12 LUTin salissa 2303. Vastaväittäjinä toimivat professori Robert Seifried (Hamburg University of Technology, Germany) sekä Senior Scientist Radu Serban (University of Wisconsin-Madison, USA). Kustoksena toimii professori Aki Mikkola LUT-yliopistosta. 

 

Kirjastotiedot

Väitöskirja on julkaistu yliopiston Acta Universitatis Lappeenrantaensis -tutkimussarjassa numero 817, ISBN: 978-952-335-277-3, ISBN: 978-952-335-278-0 (PDF) ja ISSN: 1456-4491. Väitöskirja on luettavissa LUT-yliopiston LUTPub-julkaisuarkistossa. Väitöskirjan painetun version voi ostaa Aalef-kirjakaupasta, puh. 044 744 5511 tai kirjakauppa(at)aalef.fi sekä LUT Shopin verkkokaupasta osoitteessa https://lutshop.lut.fi.