Väitös: Tekniset resurssiriippuvuudet vaikuttavat yritysten välisiin suhteisiin

Yrityksille on tärkeää tuotesysteemien liiketoiminnassa sovittaa tekniset resurssiriippuvuudet ja suhteet muihin yrityksiin toisiinsa sopiviksi. LUT-yliopistossa tarkastettava väitöstutkimus tarkastelee teknisiä resurssiriippuvuuksia tuotesysteemien yritysverkostoissa ja niiden hallintaa.

Elina Karttusen (DI) 12.10. kauppatieteiden alaan kuuluva väitöstutkimus "Management of technological resource dependencies in interorganizational networks" käsittelee teknisten resurssiriippuvuuksien vaikutusta yritysten välisiin suhteisiin ja yritysten välisiin rajoihin.

Väitöstutkimuksen empiirinen analyysi yhdysvaltalaisista yrityskaupoista huipputekniikan aloilta yhdistää yritysten patenttidataa ja toteutuneita yritysostoja. Ostettavan yrityksen kauppahinta on useita kymmeniä prosenttiyksikköjä suurempi silloin, kun joukko muita yrityksiä ovat suoraan tai epäsuorasti riippuvaisia kohdeyrityksen teknisistä tietoresursseista. Tämä johtuu siitä, että tällaiset tietoresurssit toimivat teknologisen kehityskaaren alkuna, joka siten vaikuttaa myöhempään teknologiseen kehitykseen.

Aikaisemman tutkimuksen perusteella tiedetään myös, että tietotason riippuvuudet vastaavat fyysisen tuotetason teknisten riippuvuuksien hierarkiaa ja suuntaa, joka etenee systeemin ydinosista kohti perifeerisempiä osia. Ostaessaan teknisesti keskeisessä verkostoasemassa olevan kohdeyrityksen, ostajayritys toivoo siis pääsevänsä asemaan, jossa se pystyy paremmin vaikuttamaan teknologiseen kehitykseen ja fyysisten lopputuotteiden tekniseen suunnitteluun.

 

Diplomi-insinööri Elina Karttusen kauppatieteen alaan kuuluva väitöskirja "Management of technological resource dependencies in interorganizational networks" (Teknisten resurssiriippuvuuksien hallinta yritysverkostoissa) tarkastetaan 12.10.2018 klo 12 LUT:n salissa 2303. Vastaväittäjä toimii professori Juliana Hsuan, Copenhagen Business School (CBS), Tanska. Kustoksena toimii professori Jukka Hallikas Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta.

 

Väitöskirja on julkaistu yliopiston Acta Universitatis Lappeenrantaensis -tutkimussarjassa numero 813.  ISBN 978-952-335-269-8, ISBN 978-952-335-270-4  (PDF) ja ISSN 1456-4491. Väitöskirja on luettavissa Lappeenrannan teknillisen yliopiston LUTPub-julkaisuarkistossaVäitöskirjan painetun version voi ostaa Aalef-kirjakaupasta, puh. 044 744 5511 tai kirjakauppa(at)aalef.fi sekä LUT Shopin verkkokaupasta osoitteessa https://lutshop.lut.fi.