Vararehtori Jari Hämäläinen Suomen edustajaksi Euro-CASE:n innovaatioalustaan

Tekniikan Akatemia TAF on nimennyt LUT:n tutkimuksesta ja innovaatioista vastaavan vararehtorin Jari Hämäläisen edustajakseen Euro-CASE:n innovaatioalustaan.

Euro-CASE (The European Council of Academies of Applied Sciences, Technologies and Engineering) on eurooppalainen organisaatio, johon kuuluu 22 maan tekniikan akatemiat, ja TAF yksi jäsenistä. Euro-CASE:n tavoitteena on levittää ja hyödyntää ohjelmien sisältöä jäsenorganisaatioiden kotimaissa ja siten avata keskustelua ja saada maan päättäjät tietoisiksi asioista.

Euro-CASE:lla on neljä platformia: innovaatiot, biotalous, energia ja teknillinen koulutus. Kaikki alustat osuvat todella hyvin LUT:n toimintaan: innovaatioista koulutukseen ja tutkimuksen fokuksiin energiaan sekä biotalouteen osana kiertotaloutta.