Venäjä uusiutuvan energian kilpailukykyisimpiä alueita tulevaisuudessa

Täysin uusiutuva energiajärjestelmä on mahdollinen ja taloudellisesti kilpailukykyinen Venäjällä ja Keski-Aasiassa vuonna 2030. Lappeenrannan teknillisen yliopiston (Lappeenranta University of Technology, LUT) tutkijat mallinsivat uusiutuvan energiajärjestelmän Venäjälle ja Keski-Aasialle. Tulokset osoittavat, että uusiutuvat energiamuodot ovat edullisin vaihtoehto ja voivat tehdä Venäjästä erittäin energiakilpailukykyisen alueen.  

Tutkimuksen mukaan sataprosenttisesti uusiutuva energiajärjestelmä Venäjän alueella on 50 prosenttia edullisempi kuin uusimpaan eurooppalaiseen ydinvoimaan tai hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin perustuva vaihtoehto. Tutkimuksessa uusiutuva energia kattoi sähkön kulutuksen ja teollisuuden maakaasun käytön, ei esimerkiksi liikennettä tai lämmitystä.  

"Käsittääksemme tämä on ensimmäinen kerta, kun Venäjälle ja Keski-Aasialle on mallinnettu täysin uusiutuvaan energiaan perustuva järjestelmä. Se osoittaa, että Venäjästä voi tulla yksi maailman energiakilpailukykyisimmistä alueista," painottaa professori Christian Breyer.

Täysin uusiutuvaan energiaan siirtyminen on mahdollista, koska alueella on paljon erilaisia uusiutuvan energian lähteitä. Tutkitun alueen energiaresurssit voisi yhdistää rakentamalla ns. super grid –sähköverkon.

Uusiutuvan energian järjestelmä edustaa radikaalia muutosta alueen nykyiseen järjestelmään. Mallinnettu järjestelmä perustuu tuuli-, vesi- ja aurinkovoimaan sekä bio- ja geotermiseen energiaan. Tuuli kattaa noin 60 prosenttia tuotannosta, ja loppu jakautuu tasan muiden energiamuotojen välillä. Järjestelmän kokonaiskapasiteetti on noin 550 gigawattia, josta tuulen osuus on vähän yli puolet ja aurinko kattaa noin 20 prosenttia. Loppu koostuu vesi- ja bioenergiasta yhdistettynä sähköenergialla valmistettuun synteettiseen maakaasuun, pumppuvesivarastoihin ja akkuihin. Nykyisen järjestelmän kokonaiskapasiteetti on 388 gigawattia, josta tuuli ja aurinko kattavat vain 1,5 gigawattia. Nykyisessä järjestelmässä ei ole akkuja tai synteettisen maakaasun valmistusta.  

Tutkimus kattaa maantieteellisesti ison osan pohjoisesta pallonpuoliskosta. Siihen kuuluu Venäjän lisäksi useita valtioita, jotka ovat riippuvaisia ydinvoimasta ja fossiilisten energialähteiden tuotannosta ja kulutuksesta. Alueeseen kuuluvat Venäjän lisäksi Valko-Venäjä, Kazakstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Armenia, Azerbaidzhan, Georgia, Kirgisia ja Tadzhikistan. 

Yksi tutkimuksen päätuloksista on se, että energiasektoreiden yhdistäminen laskee sähkön hintaa 20 prosenttia. Uusiutuvaan energiajärjestelmään siirryttäessä esimerkiksi maakaasu korvataan sähköllä valmistetulla polttoaineella. Tämä vuorostaan lisää uusiutuvan energian kokonaistarvetta. Mitä enemmän uusiutuvan energian tuotanto kasvaa, sitä enemmän sitä voidaan käyttää joustavasti eri sektoreilla, kuten lämmityksessä, liikenteessä ja teollisuudessa. Järjestelmän joustavuuden vuoksi energian varastointitarve vähenee, mikä alentaa energian hintaa.

Tutkimus tehtiin osana Neo-Carbon Energy -tutkimushanketta, joka on aiemmin osoittanut, että täysin uusiutuva energiajärjestelmä on taloudellisesti järkevä myös Koillis- ja Kaakkois-Aasiassa, Etelä-Amerikassa ja Suomessa.

Lisätietoja:

Christian Breyer, LUT:n professori, christian.breyer@lut.fi, +358 50 443 1929

Pasi Vainikka, LUT:n dosentti ja VTT:n johtava tutkija, pasi.vainikka@vtt.fi, +358 40 5825 987