Vihreän kemian laboratorion artikkeli hyväksytty korkeatasoiseen tiedelehteen

LUT:n Mikkelin Vihreän kemian laboratorio on juuri julkaissut katsausartikkelin Coordination Chemistry Reviews -tiedelehdessä.

Julkaistu review-artikkeli "Fate of engineered nanoparticles: Implications in the environment" käsittelee nanopartikkeleiden vaikutuksia elollisiin ja elottomiin prosesseihin. Nanopartikkeleille altistumisen arviointi on tärkeää, sillä niitä käytetään tänä päivänä monissa eri sovelluksissa mm. lääketieteessä, elektroniikassa ja vedenpuhdistuksessa. Tästä huolimatta niiden ympäristövaikutukset tunnetaan edelleen suhteellisen huonosti.

Artikkelin kirjoittamiseen osallistuivat laboratorion tutkijat PhD Amarendra Dhar Dwivedi sekä professori Mika Sillanpää. Artikkeli on kirjoitettu yhteistyössä etelä-korealaisen ja amerikkalaisen tutkimuslaitoksen kanssa.  

Coordination Chemistry Reviews -lehden vaikuttavuuskerroin on huomattavan korkea, 12.098, ja lehti on rankattu tieteenalansa ykkösjulkaisuksi vuonna 2013 (Chemistry, Inorganic & Nuclear). Vaikuttavuuskerroin (engl. impact factor, IF) on vertaisarvioituihin artikkeleihin kohdistettujen viittausten perusteella laskettu, tieteellisen julkaisun merkittävyyttä kuvaava tilastoluku.

Vihreän kemian laboratorion julkaisuista noin kolmekymmentä on rankattu tiedelehtien TOP25-julkaisut -listoille. Kaksi julkaisua on yltänyt koko tieteenalan kahdenkymmenenviiden kiinnostavimman artikkelin joukkoon.

Linkki julkaisuun: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010854514003579

Lisätietoja:

Professori Mika Sillanpää, mika.sillanpaa@lut.fi, puh. 0400-205215