Vuorovaikutuksen lisääminen tietokoneavusteisessa yhteistyöympäristössä

Yliopisto- ja ohjelmistotekniikan opetus muuttuu teollisuuden vaatiessa uudenlaista osaamista. Oppiminen on vuorovaikutteisempaa, ja yhteistoiminnallisen oppimisen vaikutus on kasvanut. Yhteistoiminnallisuutta tuetaan tietokoneavusteisilla yhteistyöympäristöillä, joissa useat osallistujat voivat jakaa ja rakentaa tietoa. Työympäristöt mahdollistavat myös ajasta ja paikasta riippumattomia joustavampia opetusmenetelmiä, auttavat opettajia varmistamaan, että opiskelijat ymmärtävät opetetun asian, ja lisäävät opiskelijoiden tuottavuutta ja tyytyväisyyttä.

Tutkimuksen tarkoitus oli tarkastella, kuinka myönteistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä voi kehittää verkkoympäristössä. Tutkimus osoitti, että tekniikan opsikeljioita voi kannustaa yhteistyöhön verkkoympäristössä pelillistämällä, että tehokkaat yhteistyöjärjestelmät lisäävät myönteistä sosiaalista kanssakäymistä, ja että joissain tapauksissa yhteistoiminta auttaa saavuttamaan oppimistavoitteet. Tutkimuksessa pelillistämistä tietokoneavusteisessa yhteistoiminnassa kehitettiin yhdistämällä se pelaajaprofiileja koskevaan teoriaan.

Diplomi-insinööri Antti Knutas väittelee 29.10. klo 12 Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilastalon auditoriossa. Hänen väitöskirjansa aihe on Increasing Beneficial Interactions in a Computer-Supported Collaborative Environment (vuorovaikutuksen lisääminen tietokoneavusteisessa yhteistyöympäristössä). Vanhempi tutkija Nickolas Falkner Adelaiden yliopistosta Australiasta ja tutkijatohtori Petri Ihantola Tampereen teknillisestä yliopistosta toimivat opponentteina. Professori Jari Porras Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta toimii kustoksena.

Väitöskirja on julkaistu yliopiston Acta Universitatis Lappeenrantaensis -julkaisusarjassa numerolla 718. ISBN 978-952-335-006-9, ISBN 978-952-335-007-6 (PDF), ISSN 1456-4491. Sähköinen versio löytyy LUTPub-tietokannasta: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-335-007-6. Painetun teoksen voi ostaa Aalef-kirjakaupasta, puh. +358 44 744 5511 tai kirjakauppa@aalef.fi, tai LUT Shop -verkkokaupasta: https://lutshop.lut.fi/

Tietoja väittelijästä:

Nimi: Antti Knutas

Syntymävuosi ja -paikka: 19.9.1984

Kotikunta: Lappeenranta

Koulutus: Diplomi-insinööri

Työsuhteet: LUT