Wärtsilä, LUT-yliopisto ja Nebraskan sähköyhtiö kehittävät liiketoimintamallia vaihtoehtoisille polttoaineille

Wärtsilä, LUT-yliopisto (LUT) ja Nebraskan osavaltion suurin sähköyhtiö Nebraska Public Power District (NPPD) Yhdysvalloissa ovat sopineet vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä koskevan liiketoimintamallin kehittämisestä Wärtsilän generaattoreilla.

Yhteistyöhankkeen tavoitteena on kehittää teknisesti ja kaupallisesti kannattava ratkaisu, jonka avulla NPPD voi toteuttaa teollisen mittakaavan pilottihankkeen vaihtoehtoisilla polttoaineilla. Molempien osapuolten mukaan tämä aloite nopeuttaa siirtymistä energiantuotantoon, joka perustuu täysin uusiutuviin lähteisiin. Yhteistyöhankkeessa tarkastellaan synteettisiä polttoaineita kuten metanolia, dimetyylieetteriä (DME) ja ammoniakkia, joita valmistetaan vedystä, hiilidioksidista ja typestä.

"On hienoa tehdä Wärtsilän ja LUT-yliopiston kanssa yhteistyötä tässä tärkeässä hankkeessa. Se mahdollistaisi vedystä tehdyn metanolin käyttämisen Wärtsilän moottoreissa. Tästä on kahdenlaista hyötyä: se auttaa meitä kaupallisesti ja edistää ympäristön kannalta kestävää sähköntuotantoa", NPPD:n toimitusjohtaja Pat Pope toteaa.

"Yhteistyömme on linjassa kestävään voimantuotantoon tähtäävän älykkään energia-alan visiomme kanssa. Energia-ala on murroksessa, ja Wärtsilä on valjastamassa kattavaa osaamistaan johtaakseen tätä murrosta", Wärtsilä Energy Solutionsin Pohjois-Amerikan aluejohtaja Mikael Backman lisää.

LUT-yliopiston kannalta yhteistyö on erityisen merkittävä avaus Power to X -teknologian tutkimuksessa ja hyödyntämisessä.

"On hienoa päästä tekemään yhteistyötä globaalien toimijoiden kanssa. Ja erityisen hienoa, että työ aloitetaan nimenomaan Yhdysvalloissa", LUT-yliopiston rehtori Juha-Matti Saksa kertoo.

Hankkeen osapuolet arvioivat teknisestä ja kaupallisesta näkökulmasta Wärtsilän moottoreiden kykyä polttaa eri polttoaineita, tuottavat tietoa liiketoimintamallia varten ja kehittävät taloudellista arviointimallia. Testimoottoreilla tehtävien demonstraatioiden odotetaan osoittavan, että on mahdollista muuttaa vety metanoliksi hiilidioksidin avulla ja käyttää tätä metanolia sähkön tuottamiseen. Tämä vaikuttaisi merkittävästi siihen, mitä polttoaineita maailman energiamarkkinoilla tulevaisuudessa käytetään.

Lisätietoja:

Jarmo Partanen
TkT, dekaani
LUT-yliopisto, LUT School of Energy Systems
jarmo.partanen@lut.fi

Ryan Kennedy
Business Development Manager, USA & Canada
Wärtsilä Energy Solution
ryan.kennedy@wartsila.com

Fabien Cadaut
Manager, Marketing & Communications
Wärtsilä Energy Solutions
Puh: + 358 40 756 5959
fabien.cadaut@wartsila.com