Yhteiskunnallisten yritysten ja innovaatioiden vaikutus yhteiskunnalliseen kestävyyteen

Kestävä kehitys on ihmiskunnan suurin haaste tällä hetkellä. Yhteiskunnallinen kestävyys on keskeinen osa kestävää kehitystä. Se käsittää sekä yhteiskunnallista terveyttä ja hyvinvointia tukevat prosessit että yhteiskunnalliset instituutiot, jotka edistävät ekologista ja taloudellista kestävyyttä. Yhteiskunnallisilla yrityksillä onkin keskeinen merkitys sosiaalisen kestävyyden edistämisessä. Rakhshanda Khanin väitöstutkimus käsittelee erityisesti pienten ja keskisuurten yhteiskunnallisten yritysten ja yhteiskunnallisten innovaatioiden kuten niukkojen ja yhteiskunnallisten innovaatioiden roolia yhteiskunnallisen kestävyyden saavuttamisessa ja varmistamisessa. Tutkimus tarkastelee yhteiskunnallisen kestävyyden aineetonta käsitettä käytännön näkökulmasta. Se esittelee, kuinka yhteiskunnalliset yritykset ja innovaatiot voivat vastata yhteiskunnallisiin tarpeisiin ja edistää yhteiskunnallista kestävyyttä. Tutkimus tarjoaa empiirisiä todisteita yhteiskunnallisen kestävyyden yhteydestä yhteiskunnallisiin yrityksiin ja innovaatioihin. Se myös selvittää, kuinka niukat innovaatiot voivat edistää yhteiskunnallista kestävyyttä ja kuinka yhteiskunnalliset yritykset liittyvät yhteiskunnalliseen kestävyyteen.

Rakhshanda Khanin kauppatieteiden alaan kuuluva The Contribution of Socially Driven Businesses and Innovations to Social Sustainability tarkastetaan 8.6.2017 klo 12 Auditorio Voitossa (Salpausselänkatu 8, Lahti). Vastaväittäjänä toimii professori Hanna Lehtimäki Itä-Suomen yliopistosta. Kustoksena toimii professori Helinä Melkas LUT:stä.

Väitöskirja on julkaistu yliopiston Acta Universitatis Lappeenrantaensis –julkaisusarjassa numerolla 743. ISBN 978-952-335-074-8, ISBN 978-952-335-075-5 (PDF), ISSN 1456-4491. Sähköinen versio löytyy LUTPub-tietokannasta: http://www.doria.fi/handle/10024/4007. Painetun teoksen voi ostaa Aalef-kirjakaupasta, puh. +358 44 744 5511 tai kirjakauppa@aalef.fi, tai LUT Shop -verkkokaupasta https://lutshop.lut.fi/

Väittelijän tiedot:

Nimi: Rakhshanda Khan

Syntymävuosi ja -paikka: 1978, Srinagar, Intia

Toisen asteen koulutus: Mallinson Girls School, Srinagar, 1996

Muut tutkinnot: Bachelor of Human Sciences, 2002, Malesia, Master of Education, 2004, Malesia, kauppatieteiden maisteri, Lahti

Työhistoria: Nuorempi tutkija, LUT, Lahti, 2012 –

Yhteystiedot:

Rakhshanda Khan, +358 408 225 592, rakhshanda.khan@lut.fi