Yliopistoilla on keskeinen rooli uuden yritystoiminnan luomisessa ja yrittäjyyden edistämisessä

Yliopistot vaikuttavat merkittävästi kansantalouksien ja talousalueiden uudistamiseen. Ne toimivat osana alueellisia yrittäjyysekosysteemejä, jotka synnyttävät uutta liiketoimintaa ja työpaikkoja. LUT-yliopistossa tarkastettava väitöskirja osoittaa, että odotukset yliopistoja kohtaan keskeisenä ekosysteemitoimijoina ja yrittäjyyden edistäjinä ovat kasvaneet.

LUT-yliopiston tutkija Katja Lahikaisen kauppatieteen alaan kuuluva väitöskirja The emergence of a university-based entrepreneurship ecosystem tarkastelee yliopistopohjaisen yrittäjyysekosysteemin muodostumista eri sidosryhmien näkökulmasta.  Näitä sidosryhmiä ovat muun muassa yliopiston eri henkilöstöryhmät, opiskelijat, alueelliset kehitysyhtiöt, kaupunkien ja valtiollisten toimijoiden aluekehitysyksiköt, sekä paikalliset yritykset.

Tutkimuksessa yliopistopohjaisella yrittäjyysekosysteemillä tarkoitetaan kaikkia toimenpiteitä ja tukirakenteita, joilla edistetään yliopistolähtöistä yrittäjyyttä yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.

"Tutkimukseni osoittaa, että yrittäjyyden edistämisen toimenpiteet tulkitaan kytkeytyvän tutkimustulosten kaupallistamiseen, vaikka yliopiston strategiset linjaukset korostaisivat myös muita toimia edistää yrittäjyyttä", sanoo Lahikainen.

Yliopistotoimijoiden keskuudessa tämä suppea käsitys johtaa siihen, että yrittäjyyden edistäminen koetaan irrallisena yliopiston tutkimukseen ja opetukseen liittyvistä perustehtävistä.

"Tämä taas johtaa yrittäjyyden edistämisen toimenpiteiden pirstaloitumiseen ja siiloutumiseen."

Tutkimuksessaan Lahikainen havaitsi, että yliopistot kohtaavat monia haasteita vastatakseen kasvaneisiin odotuksiin. Lahikaisen mukaan yliopistopohjaista yrittäjyysekosysteemiä voitaisiin vahvistaa osallistamalla kaikki keskeiset toimijat sen toimintaan. Yrittäjyyden edistämisen tavoitteista tulisi myös viestiä nykyistä selkeämmin, niin sisäisille kuin ulkoisille sidosryhmille.

"Viimeaikaset uutiset tutkimukseen ja kehitykseen suunnatun tuen leikkauksista tekevät tutkimuksestani erittäin ajankohtaisen. Menoleikkausten lisäksi on raportoitu yliopistojen ja yritysten välisen tutkimusyhteistyön laskevasta trendistä Suomessa. Nämä ovat huolestuttavia tietoja, sillä riittävä rahoitus tutkimukseen sekä kannustimet yhteistyöhön vaikuttavat muihinkin yrittäjyyden edistämisen toimenpiteisiin", sanoo Lahikainen.

Lahikaisen tutkimuksen valossa yliopistojen kolmas tehtävä, yhteiskunnallinen vaikuttavuus, koetaan irrallisena toimintana yliopiston muiden perustehtävien rinnalla.

"Yliopiston kolmen perustehtävän tulisi olla yksi kokonaisuus, jotta toimivia yliopistopohjaisia yrittäjyysekosysteemejä voidaan luoda. Tähän voidaan vaikuttaa taloudellisilla kannustimilla ja asenteisiin vaikuttamalla. Mahdollisimman monen tulisi tuntea yrittäjyyden edistäminen omakseen", päättää Lahikainen.

KTM Katja Lahikaisen väitöstilaisuus LUT-yliopistolla 4.6.2021 klo 12
Linkki väitöskirjan sähköiseen versioon: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-335-662-7

Lisätietoja:

Katja Lahikainen, nuorempi tutkija, LUT-yliopisto, 0400 570603, Katja.Lahikainen@lut.fi