Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo kiinnostaa laajasti ympäri maailmaa

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (Lappeenranta University of Technology, LUT) kehitetty Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo™ on kuudessa vuodessa herättänyt maailmanlaajuista kiinnostusta tutkimuksen ja kehittämisen työkaluna. Mittaristo on kokeilussa 23 Euroopan maassa ja talousjärjestö OECD on pyytänyt konsultointia yrittäjyyskasvatuksen arvioinnista.

LUT:ssa kehitetty yrittäjyyskasvatuksen mittaristo on opettajille luotu itsearviointityökalu, joka on Suomessa käytössä jokaisessa maakunnassa. Kaksi vuotta sitten mittaristo laajeni Eurooppaan EU-komission rahoittaman Yrittäjämäinen koulu -hankkeen kautta. Sen jälkeen projekti on laajentunut alkuperäisestä kahdeksasta osallistujamaasta 23 maahan.

Hankkeen suomalaiset taustavoimat, projektipäällikkö Elena Ruskovaara ja suunnittelija Minna Hämäläinen LUT:sta, kertovat, että mittaristoa piti soveltaa eri kulttuureihin sopivaksi. Se muun muassa käännettiin englanniksi ja sen kyselyä lyhennettiin Suomessa käytöstä olevasta 15 minuutista viiteen minuuttiin.

"Eurooppalaisissa kouluissa ei olla vielä yhtä pitkällä yrittäjyyskasvatuksen toteuttamisessa kuin Suomessa, joten varttitunnin järjestelmä oli liian vaativa," Ruskovaara selittää.

Alkuperäisen kahdeksan osallistujamaan tavoitteena oli kouluttaa 5 000 opettajaa, tästä puolet on tällä hetkellä toteutunut. Minna Hämäläinen arvioi, että kasvaneen osanottajamäärän vuoksi koulutettujen opettajien määrä tulee hankkeen loputtua olemaan lähellä 10 000. Kertyvä tutkimusaineisto antaa tutkijoille mahdollisuuden analysoida yrittäjyyskasvatuksen tilaa ja haasteita Euroopan tasolla.

Eurooppalaisten koulujen reaktiot yrittäjyyskasvatukseen ja sen mittaristoon ovat olleet vaihtelevia. Paljon positiivista palautetta on tullut, mutta Ruskovaara arvelee, etteivät kaikkein kriittisimmät äänet ole vielä päässeet kuuluviin. Selväksi on kuitenkin käynyt se, että opettajat kaipaavat ja tarvitsevat koulutusta sekä tukea omalle toiminnalleen.

Muu maailma seuraa perässä

Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo kiinnostaa myös Euroopan rajojen ulkopuolella. Kansainvälinen talousjärjestö OECD (suom. Taloudellisen Yhteistyön ja Kehityksen järjestö) on tilannut LUT:lta ja sen englantilaiselta partneriyliopistolta Warwickista yhteisen taustapaperin.

Yhteistyö oli järkevää sillä siinä missä LUT:ssa kehitetty mittaristo on suunnattu opettajille, Warwickin kehittämä auditointijärjestelmä on suunnattu koulutasolle. Näiden yhteistyönä OECD pyysi konsultointia yrittäjyyskasvatuksen arvioinnista. Taustapaperissa tutkijat kuvaavat mitä yrittäjyyskasvatuksen arvioinnissa ja järjestelmässä pitäisi ottaa huomioon, erityisesti siirrettäessä mittaristoa kontekstista toiseen. Ruskovaara ja Hämäläinen ovat yhteistyöstä innoissaan.

"Toivottavasti tästä poikii pysyvämpääkin yhteistyötä OECD:n kanssa." 

Muualtakin Euroopan ulkopuolelta kiinnostus mittaristoa kohtaan kasvaa koko ajan. Yrittäjyyden professori Timo Pihkala kertoo, että tutkijat saavat paljon yhteydenottoja, joissa kysellään kuinka mittaristoa voisi hyödyntää eri maissa. Aivan viimeisimpänä on tullut tiedustelu Kanadasta, jossa mittaristo haluttaisiin ottaa käyttöön Ontarion alueella. Sitovia sopimuksia ei kuitenkaan Euroopan ulkopuolisten tahojen kanssa ole vielä tehty.

"Tässä saisi luoda kohta oman kansainvälisen yksikön vastaamaan kysyntään," tutkijat nauravat.

Oma pesä kuntoon

Samaan aikaan kun mittaristo saa jalansijaa maailmalla, myös Suomessa sitä kehitetään edelleen. Mittaristo on toistaiseksi ollut käytössä vain toisella ja perusasteella, ja Ruskovaaran marraskuussa tarkastettu väitöstutkimus osoitti, että täälläkin on yhä paljon työnsarkaa yrittäjyyskasvatuksessa. Mittaristosta on Ruskovaaran väitöskirjan lisäksi tehty kiihtyvään tahtiin tutkimusjulkaisuja kansainvälisiin lehtiin.

"Kyllä oma pesä pitää saada kuntoon. Parannetaan ensin Suomi, Eurooppa ja laajeneva OECD. Sitten laajennetaan lisää," Ruskovaara kertoo.

LUT on kehittänyt yrittäjyyskasvatuksen arviointijärjestelmät myös opettajaksi opiskeleville sekä opettajan kouluttajille, ja ensi vuonna tutkijat lanseeraavat työkalun ammattikorkeakoulujen opettajille.

Lisätietoja:

Timo Pihkala, timo.pihkala@lut.fi, puhelin: 040 541 8512

Elena Ruskovaara, elena.ruskovaara@lut.fi, puhelin: 040 555 0320

Minna Hämäläinen, minna.hamalainen@lut.fi, puhelin: 050 564 2632