Yrityksen aineeton pääoma vaikuttaa merkittävästi innovatiivisuuteen

Yrityksen aineettomalla pääomalla on suora vaikutus yrityksen innovatiivisuuteen. Tämä käy ilmi tuoreessa Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (Lappeenranta University of Technology, LUT) tarkastettavassa väitöstutkimuksessa. Väitöksen mukaan aineettomalla pääomalla on suurempi vaikutus innovatiivisuuteen kuin kilpailukykyyn.

Tutkimuksen mukaan yrityksen saatavilla olevan aineettoman pääoman kokonaismäärä – esimerkiksi työntekijöiden tieto ja osaaminen, sisäisen- ja ulkoisen suhdeverkostoiden kautta saatavilla oleva tieto, yrityksen rakenteisiin ja kulttuuriin sidottu tieto, uusiutumiskyky, luottamuspääoma ja yrittäjähenkisyys – vaikuttaa suoraan yrityksen innovatiivisuuteen. Havainto vahvistaa käsitystä, jonka mukaan tuotteen tai palvelun kehittämiseksi yrityksen tulee kyetä yhdistelemään useita erilaisia tietoresursseja. Erityisesti suhdeverkostoiden ja luottamuksen määrä ja laatu ovat kriittisiä tekijöitä, sillä niiden kautta yritys pääsee hyödyntämään laajoja yrityksen sisäisiä ja ulkoisia tietovarantoja innovaatiotoiminnassaan.

Aineeton pääoma yksin ei kuitenkaan riitä varmistamaan yrityksen menestystä, vaan tarvitaan suunnitelmallisia johtamiskäytänteitä joilla aineetonta pääomaa voidaan hyödyntää ja kehittää. Innovaatioprosessin kannalta oleellisimpia tapoja ovat tietojohtamiseen perustuva henkilöstön palkitsemisjärjestelmä, informaatio- ja kommunikaatioteknologian hyödyntäminen ja tietoon perustuva strategiatyö, joka auttaa yritystä tunnistamaan aineettomat vahvuutensa ja tietotarpeensa, sekä suuntaamaan toimintansa yhteisiä päämääriä kohti.

Tutkimuksessa havaittiin, että aineettomalla pääomalla on suurempi vaikutus innovatiivisuuteen kuin kilpailukykyyn. Mutta tietojohtamiskäytäntöjä – esimerkiksi esimiestyö, informaatio- ja kommunikaatioteknologian hyödyntäminen, tietoon perustuva strategiatyö, henkilöstöhallinnon käytännöt, informaatio- ja kommunikaatioteknologian hyödyntäminen ja työn organisointi – taas tarvitaan turvaamaan yrityksen kilpailukyky. Inkisen mukaan innovatiivisuuteen pyrkivän yrityksen tulisi siis välttää liian tiukkoja ohjausmekanismeja ja tietojohtamiskäytäntöjä, ja sen sijaan keskittyä parantamaan erityisesti luottamusta sidosryhmäsuhteissa ja lisäämään ulkoisia verkostoja.

"Toisaalta, jos tavoitteena on parantaa ensisijaisesti kilpailukykyä ja yrityksen tehokkuutta, niin siinä tapauksessa yrityksen tulisi keskittyä aineettomien resurssien hyödyntämiseen tietojohtamiskäytäntöjä soveltamalla," väitöstutkimuksen tekijä Henri Inkinen sanoo.

Kauppatieteiden maisteri Henri Inkisen kauppatieteiden alaan kuuluva väitöskirja Intellectual capital, knowledge management practices and firm performance (Aineeton pääoma, tietojohtamiskäytännöt ja yrityksen suorituskyky) tarkastetaan 23.05.2016 klo 12 LUT:n salissa 2310. Vastaväittäjänä toimii apulaisprofessori John Dumay Macquarie yliopistosta, Australiasta. Kustoksena toimii professori Aino Kianto LUT:sta.

Väitöskirja on julkaistu yliopiston Acta Universitatis Lappeenrantaensis -tutkimussarjassa numero 696. ISBN 978-952-265-950-7, ISBN 978-952-265-951-4 (PDF) ja ISSN 1456-4491. Väitöskirja on ladattavissa LUTPub osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-265-951-4. Väitöskirjan painetun version voi ostaa Aalef-kirjakaupasta, puh. 044 744 5511 tai kirjakauppa@aalef.fi sekä LUT Shopin verkkokaupasta osoitteessa https://lutshop.lut.fi.

 

Tietoja väittelijästä:

Nimi: Henri Inkinen

Syntymävuosi ja -paikka: 1982, Iisalmi

Kotikunta: Helsinki

Koulutus: Kauppatieteiden maisteri, 2010

Työsuhteet: Tieto Finland Oy, 2011-2012, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, 2013-

 

Lisätietoja:

Henri Inkinen, 040 167 8111, henri.inkinen@lut.fi