Yritys voi välttää yhteiskehityksen sudenkuopat riskien hallinnalla ja asiakkaiden osallistamisella

Uusien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen yhteistyössä asiakkaiden kanssa vaatii yhteiskehitykseen liittyvien riskien johtamista ja vuorovaikutteisia tapoja osallistaa asiakkaita. Asiakkaiden osallistuminen uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen on nähty keinona kehittää parempia tuotteita, mutta Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (Lappeenranta University of Technology, LUT) tarkastetun väitöskirjan mukaan yhteiskehitys voi epäonnistua, mikäli siihen liittyviä riskejä ei hallita.

Väitöskirjan mukaan keskeisimmät yhteiskehitykseen liittyvät riskit ovat yhteistyön epäonnistuminen, tiedon vuotaminen ulkopuolisille ja liian räätälöityjen ratkaisujen kehittäminen. Yritys voi välttää nämä sopimalla yhteistyön pelisäännöistä ja tasapainottelemalla yksittäisen asiakkaan ja koko asiakaskunnan tarpeiden välillä. Yritys voi esimerkiksi kehittää samasta tuotteesta useampia versioita erilaisiin tarpeisiin.

Yhteiskehityksessä menestyneet yritykset ovat löytäneet tehokkaita tapoja asiakkaiden osallistamiseksi.  Edelläkävijäyrityksillä on valikoituja henkilöitä, jotka vastaavat asiakkaiden osallistamisesta. He muun muassa keräävät tietoa asiakkaiden tarpeista ja varmistavat, että tarpeet otetaan huomioon uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä.

"Perinteiset menetelmät asiakaspalautteen keräämisestä eivät enää riitä. Myös suuret suomalaiset teollisuusyritykset käyttävät asiakkaiden haastatteluita ja asiakkaiden havainnointia asiakastarpeiden kartoittamiseen", huomauttaa väitöskirjan tekijä Minna Oinonen.

Väitöstutkimukseen haastateltiin 60 henkilöä 25 eri organisaatiosta. Mukana oli Suomen suurimpia yritystenväliseen liiketoimintaan keskittyviä yrityksiä.

DI Minna Oinosen tuotantotalouden alaan kuuluva väitöskirja Management of customer co-development in business-to-business markets (Asiakkaan kanssa tapahtuvan yhteiskehityksen johtamien teollisilla markkinoilla) tarkastettiin 17.06.2016. Vastaväittäjä toimi Assistant Professor Leena Aarikka-Stenroos, Tampereen teknillisestä yliopistosta. Kustoksena toimi professori Anne Jalkala LUT:sta.

Kirjastotiedot: Väitöskirja on julkaistu yliopiston Acta Universitatis Lappeenrantaensis -tutkimussarjassa numero 700. ISBN 978-952-265-961-3 ja ISSN 1456-4491. Väitöskirja on luettavissa Lappeenrannan teknillisen yliopiston LUTPub-tietokannassa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-265-962-0. Väitöskirjan painetun version voi ostaa Aalef-kirjakaupasta, puh. 044 744 5511 tai kirjakauppa(at)aalef.fi sekä LUT Shopin verkkokaupasta osoitteessa https://lutshop.lut.fi.

Tietoja väittelijästä:

Nimi: Minna Oinonen

Syntymävuosi ja -paikka: 1986 Kuusankoski

Kotikunta: Vantaa

Koulutus: Diplomi-insinööri, 2011, LUT

Työsuhteet: Strategic Marketing Manager, Hilti (Suomi) Oy, 2015-

Lisätietoja:

Minna Oinonen, +358 40 7206210, minna.p.oinonen@gmail.com