Yritystietojärjestelmien integroinnin ymmärtäminen ja hallinta

Eri aikakausina eri tarkoituksiin tehtyjen tietojärjestelmien toteuttaminen ja käyttöönotto on luonut monimutkaisia digitaalisia ympäristöjä erityisesti suuriin yrityksiin. Digitalisoituvassa toimintaympäristössä järjestelmien täytyy keskustella sekä yrityksen omien että liiketoimintakumppaneiden järjestelmien kanssa, jotta liiketoiminta olisi tehokasta. Tällainen järjestelmien integrointi on haastavaa, koska järjestelmissä on teknisiä eroavaisuuksia. Lisäksi integrointiin liittyy aina useita eri organisaatiota ja sidosryhmiä, ts. organisaatioverkosto, joka tuo mukanaan hallinnollisia ja poliittisia haasteita integrointiin. Näitä integrointiin keskeisesti liittyviä organisaatioverkostoja ei ymmärretä täysin, koska olemassa oleva järjestelmäintegrointitutkimus keskittyy lähinnä yksittäisiin integrointiprojekteihin järjestelmien elinkaarten ja laajempien kokonaisuuksien sijaan.

Vaikka järjestelmien integrointi on myös tekninen haaste, ongelmat järjestelmäintegroinnissa ovat useimmiten ei-teknisiä. Järjestelmäintegroinnin tehokas hallinta vaatii ennen kaikkea integrointiin liittyvän organisaatioverkoston vuorovaikutuksen ja toiminnan ymmärtämistä. Käytännön ongelmat integroinnissa aiheutuvat usein organisaatioiden välisten suhdekonfliktien vuoksi. Lisäksi jatkuvasti muuttuva organisaatioverkoston rakenne sekä vahvistaa suhdekonflikteja että aiheuttaa välittömiä käytännön ongelmia.

Integrointi tulisi nähdä jatkuvana prosessina tavoitteen sijaan, sillä tavoitetta ei usein saavuteta tietojärjestelmän elinkaaren aikana jatkuvasti muuttuvan liiketoimintaympäristön vuoksi. Olemassa olevat järjestelmän elinkaarimallit eivät siten anna realistista kuvaa integroinnista eikä niitä tulisi käyttää pohjana päätöksenteolle.

Integroinnin hallinnalla (Integration Governance) on keskeinen merkitys integrointi-ongelmien ja liiallisen kompleksisuuden välttämiselle. Organisaatiolla tulisi olla korkean tason strategia, jonka avulla varmistetaan, että integrointiprojektit ovat yrityksen tavoitteiden mukaisia. Järjestelmäympäristöstä tulisi muodostaa kokonaisarkkitehtuurikuvaus ja sitä tulisi ylläpitää ja käyttää, jotta integroinnin vaatimukset havaittaisiin helpommin. Integroinnin hallinnan toteuttaminen vaatii organisaatioverkoston läheistä yhteistyötä ja erityisesti IT:n on oltava keskeisesti mukana päätöksenteossa.

 

​Diplomi-insinööri Tommi Kähkösen tietojärjestelmätieteisiin kuuluva väitöskirja Understanding and Managing Enterprise Systems Integration (Yritystietojärjestelmien integroinnin ymmärtäminen ja hallinta) tarkastetaan 12.05.2017 klo 12.00 Lappeenrannan teknillisen yliopiston Ylioppilastalon auditoriossa. Vastaväittäjä toimii associate professor Marinos Themistocleous Piraeun yliopiston Digitaalisten järjestelmien osastolta Kreikasta. Kustoksena toimii professori Kari Smolander Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta. 

Väitöskirja on julkaistu yliopiston Acta Universitatis Lappeenrantaensis -tutkimussarjassa numero 740. ISBN 978-952-335-067-0 ja ISSN 1456-4491. Väitöskirja on luettavissa Lappeenrannan teknillisen yliopiston LUTPub-tietokannassa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-335-068-7. Väitöskirjan painetun version voi ostaa Aalef-kirjakaupasta, puh. 044 744 5511 tai kirjakauppa(at)aalef.fi sekä LUT Shopin verkkokaupasta osoitteessa https://lutshop.lut.fi.

 

Tietoja väittelijästä:

Nimi: Tommi Kähkönen

Syntymävuosi ja -paikka: 1985 Anjalankoski

Kotikunta: Espoo

Koulutus: Diplomi-insinööri

Työsuhteet: Enevo Oy, Software Developer