Väitöstilaisuus: Rahul Kapoor 20.6.2017

Diplomi-insinööri Rahul Kapoorin väitöskirja Competition and Disputes in the Patent Life Cycle (Kilpailu ja riidat patentin elinkaaren aikana) tarkastetaan 20.6.2017 klo 12 Lappeenrannan teknillisen yliopiston salissa 2310. Vastaväittäjä toimii professori N Bruno van Pottelsberghe Brysselin vapaasta yliopistosta Belgiasta. Kustoksena toimii professori Tuomo Kässi Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta.