Väitöstilaisuus: Jonna Tiainen 5.9.

Diplomi-insinööri Jonna Tiaisen energiatekniikan alaan kuuluva väitöskirja Losses in low-Reynolds-number centrifugal compressors (Häviöt matalan Reynoldsin luvun keskipakokompressoreissa) tarkastetaan 5.9.2018 klo 12 Lappeenrannan teknillisen yliopiston salissa 2303. Vastaväittäjinä toimivat professori Ricardo Martinez-Botas, Imperial College London, Iso-Britannia ja tuotekehityspäällikkö, tekniikan tohtori Arttu Reunanen, Sulzer Pumps Finland Oy, Suomi. Kustoksena toimii professori Jari Backman Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta.

Jonna Tiainen, Master of Science in Technology, will defend her doctoral dissertation at Lappeenranta University of Technology on September 5th, 2018 at noon, room 2303. Her dissertation is titled Losses in low-Reynolds-number centrifugal compressors. Professor Ricardo Martinez-Botas, Imperial College London, Great Britain and Product Development Manager, D.Sc. (Tech.) Arttu Reunanen, Sulzer Pumps Finland Oy, Finland will act as opponents. Professor Jari Backman of Lappeenranta University of Technology will act as custos.