Väitöstilaisuus: Lotta Lind 16.11.

Diplomi-insinööri Lotta Lindin tuotantotalouden alaan kuuluva väitöskirja Identifying working capital models: Towards a generic framework (Käyttöpääomamallien tunnistaminen: kohti geneeristä viitekehystä) tarkastetaan 16.11.2018 klo 12 Ylioppilastalon auditoriossa. Vastaväittäjä toimii professori Michael Henke, TU Dortmund University ja Fraunhofer Institut, Saksa. Kustoksena toimii professori Timo Kärri Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta. 

Lotta Lind, Master of Science in Technology, will defend her doctoral dissertation at LUT on November 16 at 12:00, Auditorium of the Student Union House. Her dissertation is titled Identifying working capital models: Towards a generic framework. Professor Michael Henke, TU Dortmund university and Fraunhofer Institut, Germany, will act as opponent. Professor Timo Kärri of Lappeenranta University of Technology will act as custos.