Väitöstilaisuus: Kirsi Immonen 23.11.

Diplomi-insinööri Kirsi Immosen vihreän kemiantekniikan alaan kuuluva väitöskirja Ligno-cellulose fibre poly(lactic acid) interfaces in biocomposite (Lignoselluloosa-kuidun ja polylaktidin rajapinnat biokomposiiteissa) tarkastetaan 23.11.2018 klo 12 LUTin Yliopistotalon auditoriossa. Vastaväittäjä toimii professori Mikael Skrifvars Boråsin yliopistosta, Ruotsista. Kustoksena toimii professori Tuomas Koiranen LUT-yliopistosta.

Kirsi Immonen, Master of Science in Technology, will defend her doctoral dissertation at LUT on November 23rdat 12:00 in LUT Student house auditorium. His dissertation is titled Ligno-cellulose fibre poly(lactic acid) interfaces in biocomposites. Professor Mikael Skrifvars of Borås University, Sweden, will act as opponent. Professor Tuomas Koiranen of Lappeenranta University of Technology will act as custos.