Väitöstilaisuus: Toni Kuronen 13.12.

Diplomi-insinööri Toni Kurosen LUTin laskennallisen tekniikan ja analytiikan alaan kuuluva väitöskirja “Moving Object Analysis and Trajectory Processing with Applications in Human-Computer Interaction and Chemical Processes” (Konenäköön perustuva liikkuvien kohteiden analyysi ihminen-kone-vuorovaikutuksen ja kemian prosessien tutkimuksessa) tarkastetaan 13.12.2018 klo 12 LUTin salissa 2310. Vastaväittäjinä toimivat professori Pavel Zemčík Brnon teknillisestä yliopistosta sekä professori Joni Kämäräinen Tampereen teknillisestä yliopistosta. Kustoksena toimii professori Lasse Lensu LUT-yliopistosta.

 

Kirjastotiedot

Väitöskirja on julkaistu yliopiston Acta Universitatis Lappeenrantaensis -tutkimussarjassa numero 834. ISBN 978-952-335-314-5 ISBN 978-952-335-315-2 (PDF) ja ISSN 1456-4491. Väitöskirja on luettavissa LUT-yliopiston LUTPub-julkaisuarkistossa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-335-315-2. Väitöskirjan painetun version voi ostaa Aalef-kirjakaupasta, puh. +358 44 744 5511 tai kirjakauppa@aalef.fi sekä LUT Shopin verkkokaupasta osoitteesta https://lutshop.lut.fi.