Väitöstilaisuus: Shqipe Buzuku 22.3.

Diplomi-insinööri Shqipe Buzukun tuotantotalouden alaan kuuluva väitöskirja Enhancement of decision-making in complex organizations: A systems engineering approach tarkastetaan 22. maaliskuuta klo 12 LUTin auditoriossa 1316. Vastaväittäjänä toimii professori Kalevi Ekman Aalto-yliopistosta. Kustoksena ja väitöskirjan tarkastajana toimii professori Andrzej Kraslawski LUT yliopistosta. Professori Tuomo Kässi LUT-yliopistosta toimi väitöskirjan toisena tarkastajana.

Kirjastotiedot:

Väitöskirja on julkaistu yliopiston Acta Universitatis Lappeenrantaensis -tutkimussarjassa numero 843. ISBN 978-952-335-342-8, ISBN 978-952-335-343-5 (PDF), ISSN 1456-4491. Väitöskirja on sähköisesti luettavissa LUT-yliopiston LUTPub tietokannassa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-335-343-5 Väitöskirjan painetun version voi ostaa Aalef-kirjakaupasta, puh. 044 744 5511 tai kirjakauppa(at)aalef.fi sekä LUT Shopin verkkokaupasta osoitteessa https://lutshop.lut.fi.