Väitöstilaisuus: Nikolai Efimov-Soini 18.4.

Diplomi-insinööri Nikolai Efimov-Soinin tuotantotalouden alaan kuuluva väitöskirja Ideation Stage in Computer-Aided Design (Tietokoneavusteisen suunnittelun ideointivaihe) tarkastetaan LUT-yliopiston salissa 1314 perjantaina 18. huhtikuuta 2019 klo 12. Vastaväittäjänä toimii professori Gaetano Cascini Politecnico di Milano –yliopistosta Italiasta. Kustoksena toimii professori Leonid Chechurin LUT-yliopistosta.

 

Väitöskirja on julkaistu yliopiston Acta Universitatis Lappeenrantaensis -tutkimussarjassa numero 842. ISBN 978-952-335-340-4, ISBN 978-952-335-341-1 (PDF), ISSN-L 1456-4491, ISSN 1456-4491 Väitöskirja on sähköisesti luettavissa LUT-yliopiston LUTPub tietokannassa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-335-341-1. Väitöskirjan painetun version voi ostaa Aalef-kirjakaupasta, puh. 044 744 5511 tai kirjakauppa(at)aalef.fi sekä LUT Shopin verkkokaupasta osoitteessa https://lutshop.lut.fi.