Väitöstilaisuus: Francois Miterand Njock Bayock 30.6.

Diplomi-insinööri Francois Miterand Njock Bayockin laserhitsaustekniikan alaan kuuluva väitöskirja Thermal analysis of dissimilar weld joints of high-strength and ultra-high-strength steels (Erittäin lujien ja erittäin lujien terästen erilaisten hitsaussaumojen lämpöanalyysi) tarkastetaan 30.6.2020 klo 9.30 LUT-yliopiston salissa 1316. Vastaväittäjänä toimii professori Sanbao Lin, Harbin Institute of Technology, Kiina. Kustoksena toimii professori Heidi Piili LUT-yliopistosta.

Koronavirustilanteesta johtuen yleisön osallistumista tilaisuuteen paikan päällä joudutaan rajoittamaan, ja tilaisuuteen voivat osallistua vain väittelijältä kutsun saaneet. Muulle yleisölle linkki webinaarimuotoiseen etäyhteyteen väitöstilaisuuden seuraamiseksi: https://lut.zoom.us/j/838762410.

Webinaariin suositellaan osallistuttavan zoom-sovelluksella tai Chrome-selaimella. Selaimista Safari ja Firefox eivät tue suoraan selainkäyttöä vaan niissä pitää asentaa lisäosa, jota yleensä linkistä mentäessä kysytään. Väitöksen ajan yleisön mikrofonit on suljettu automaattisesti. Väittelijä pyytää yleisöltä lopuksi kommentteja protokollan mukaisesti ja kustos voi ohjeistaa heitä käyttämään Zoomin "Raise hand" toimintoa, jolloin mikrofonit voidaan avata. Chat-toiminto ei ole käytössä.

Kirjastotiedot

Väitöskirja on julkaistu yliopiston Acta Universitatis Lappeenrantaensis -tutkimussarjassa numerolla 911. ISBN 978-952-335-527-9, ISBN 978-952-335-528-6 (PDF), ISSN-L 1456-4491, ISSN 1456-4491. Väitöskirja on sähköisesti luettavissa LUT-yliopiston LUTPub-tietokannassa osoitteessa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-335-528-6. Väitöskirjan painetun version voi ostaa Aalef-kirjakaupasta, puh. 044 744 5511 tai kirjakauppa(at)aalef.fi sekä LUT Shopin verkkokaupasta osoitteessa https://lutshop.lut.fi.