Väitöstilaisuus: Tiina Puolakka 4.12.

Diplomi-insinööri Tiina Puolakan tuotantotalouden alaan kuuluva väitöskirja Managing operations in professional organisations – interplay between professionals and managers in court workflow control (Tuotannon johtaminen asiantuntijaorganisaatioissa – asiantuntijoiden ja johdon välinen vuorovaikutus oikeuslaitosten työnkulun ohjaamisessa) tarkastetaan 4.12.2020 klo 14 LUT-yliopiston salissa 1318. Vastaväittäjinä toimivat professori Matteo Kalchschmidt, University of Bergamo (Italia) ja apulaisprofessori Ana Lúcia Martins, ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa (Portugali). Kustoksena toimii professori Timo Pirttilä LUT-yliopistosta. 

Koronavirustilanteesta johtuen yleisön osallistumista tilaisuuteen paikan päällä joudutaan rajoittamaan. Linkki väitöstilaisuuden seuraamiseksi etäyhteydellä: https://lut.zoom.us/j/67112299469.

Kirjastotiedot:
Väitöskirja on julkaistu yliopiston Acta Universitatis Lappeenrantaensis -tutkimussarjassa numero 936. ISBN 978-952-335-592-7, ISBN 978-952-335-593-4 (PDF), ISSN 1456-4491. Väitöskirja on sähköisesti luettavissa LUT-yliopiston LUTPub-tietokannassa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-335-593-4. Väitöskirjan painetun version voi ostaa Aalef-kirjakaupasta, puh. 044 744 5511 tai kirjakauppa(at)aalef.fi sekä LUT Shopin verkkokaupasta osoitteessa https://lutshop.lut.fi.