Väitöstilaisuus: Harri Nieminen 4.12.

​Diplomi-insinööri Harri Niemisen kemiantekniikan alaan kuuluva väitöskirja Power-to-methanol via membrane contactor-based CO2 capture and low-temperature chemical synthesis (Metanolin tuotanto hiilidioksidista membraanikontaktorien sekä matalan lämpötilan synteesin avulla) tarkastetaan 4.12.2020 klo 12:00 LUT-yliopiston salissa 2310. Vastaväittäjänä toimii professori Riitta Keiski Oulun yliopistosta. Kustoksena toimii professori Tuomas Koiranen LUT-yliopistosta.

Koronavirustilanteesta johtuen yleisön osallistumista tilaisuuteen paikan päällä joudutaan rajoittamaan. Linkki väitöstilaisuuden seuraamiseksi etäyhteydellä: https://lut.zoom.us/s/68594231380

Kirjastotiedot
Väitöskirja on julkaistu yliopiston Acta Universitatis Lappeenrantaensis -tutkimussarjassa numero 930. ISBN 978-952-335-578-1 ja ISSN 1456-4491. Väitöskirja on sähköisesti luettavissa LUT-yliopiston LUTPub-tietokannassa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-335-579-8. Väitöskirjan painetun version voi ostaa Aalef-kirjakaupasta, puh. 044 744 5511 tai kirjakauppa(at)aalef.fi sekä LUT Shopin verkkokaupasta osoitteessa https://lutshop.lut.fi.