Väitöstilaisuus: Bianca Maria Bresolin 20.1.

Diplomi-insinööri Bianca Maria Bresolinin kemiantekniikan alaan kuuluva väitöskirja Synthesis and performance of metal-halide perovskites as new visible light photocatalysts.tarkastetaan LUT-yliopistolla 20.1.2021 klo 14 etäyhteyksillä toteutettavassa tilaisuudessa. Vastaväittäjänä toimii professori Michael Wark, Carl von Ossietzky University Oldenburg (Saksa). Kustoksena toimii professori Tuomo Sainio LUT-yliopistosta. 

Linkki väitöstilaisuuden seuraamiseksi etäyhteydellä: https://lut.zoom.us/j/838762410

Kirjastotiedot:
Väitöskirja on julkaistu yliopiston Acta Universitatis Lappeenrantaensis -tutkimussarjassa numerolla 947. ISBN 978-952-335-619-1, ISBN 978-952-335-620-7 (PDF), ISSN-L 1456-4491, ISSN 1456-4491. Väitöskirja on sähköisesti luettavissa LUT-yliopiston LUTPub-tietokannassa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-335-620-7. Väitöskirjan painetun version voi ostaa Aalef-kirjakaupasta, puh. 044 744 5511 tai kirjakauppa(at)aalef.fi sekä LUT Shopin verkkokaupasta osoitteessa https://lutshop.lut.fi.