Väitöstilaisuus: Tiia-Lotta Pekkanen 27.1.

Taloustieteen maisteri, kansainvälisten suhteiden maisteri, diplomi-insinööri Tiia-Lotta Pekkasen kauppatieteen alaan kuuluva väitöskirja What constrains the sustainability of our day-to-day consumption? A multi-epistemological inquiry into culture and institutions (Mikä rajoittaa arjen kulutuksen kestävyyttä? Moniepistemologinen tutkimus kulttuurin ja instituutioiden yhteisvaikutuksesta) tarkastetaan 27.1.2021 klo 12 LUT-yliopiston salissa 1316. Vastaväittäjinä toimivat professori Örjan Sjöberg, Stockholm School of Economics (Ruotsi) ja professori Eva-Karin Heiskanen, Helsingin yliopisto. Kustoksena toimii professori Satu Pätäri LUT-yliopistosta. 

Koronavirustilanteesta johtuen yleisön osallistumista tilaisuuteen paikan päällä joudutaan rajoittamaan. Mikäli haluat osallistua väitöstilaisuuteen, ilmoittaudu sähköpostitse väitöstilaisuuden kustokselle (satu.patari(at)lut.fi). Linkki väitöstilaisuuden seuraamiseksi etäyhteydellä (ei vaadi ilmoittautumista): https://lut.zoom.us/j/838762410

Kirjastotiedot

Väitöskirja on julkaistu yliopiston Acta Universitatis Lappeenrantaensis -tutkimussarjassa numero 945. ISBN 978-952-335-612-2 ja ISSN 1456-4491. Väitöskirja on sähköisesti luettavissa LUT-yliopiston LUTPub-tietokannassa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-335-613-9 . Väitöskirjan painetun version voi ostaa Aalef-kirjakaupasta, puh. 044 744 5511 tai kirjakauppa(at)aalef.fi sekä LUT Shopin verkkokaupasta osoitteessa https://lutshop.lut.fi.