Väitökset

Katso myös tulevat väitöstilaisuudet.

Väitös: Innovaatiotoiminnan käyttäjälähtöisyydelle on merkittävää sen monimuotoisuus

Käyttäjälähtöinen innovaatiotoiminta on viime vuosina noussut kiinnostavaksi lähestymistavaksi kehittettäessä uusia tuotteita tai palveluita, niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. ...

Väitös: Yritykset eivät ole valmiita siirtymään datan avaamiseen tai avoimen datan käyttöön

Yritysten käyttämän avoimen datan ongelmiksi on kirjallisuudessa mainittu kolme asiaa: hankaluudet hyötyä taloudellisesti avoimesta datasta, avoimen datan hankinnasta johtuvat kulut sekä...