Väitökset

Katso myös tulevat väitöstilaisuudet.

Väitös: Mekaanisten järjestelmien simulointi mahdollista monikappaledynamiikan avulla

Mekaanisten järjestelmien laskennallinen analyysi eli simulointi on nykyään elintärkeää monilla teollisuuden aloilla. Sillä on monia sovellutuksia suunnitteluvaiheen tehtävistä käytönaikaiseen...

Väitös: Innovaatiotoiminnan käyttäjälähtöisyydelle on merkittävää sen monimuotoisuus

Käyttäjälähtöinen innovaatiotoiminta on viime vuosina noussut kiinnostavaksi lähestymistavaksi kehittettäessä uusia tuotteita tai palveluita, niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. ...