Results and publications

Publications

T. Kaipia et Al., "LVDC RULES –Towards Industrial-Scale Application of Low-Voltage Direct Current in Public Power Distribution". CIRED Workshop, 2016. Helsinki, Finland.

P. Nuutinen et Al., "Common-Mode and RF EMI in a Low-Voltage DC Distribution Network with a PWM Grid-Tie Rectifying Converter". IEEE Transactions on Smart Grid, vol. 8, no. 1, pp. 400-408, Jan. 2017.

J. Tani, "Economic Profitability of Low Voltage Direct Current Distribution for Electricity Distribution Network Companies (Pienjännitteisen tasasähkönjakelun liiketaloudellinen kannattavuus jakeluverkkoyhtiöille)", [in Finnish], M.Sc. thesis, Lappeenranta University of Technology, 2017.

T. Kaipia et Al., "Survey of Market Prospects and Standardisation Development Needs of LVDC Technology". CIRED 2017 conference, Glasgow, Scotland.

J. Karppanen et Al., "Comparison of LVDC Distribution Network Alternatives: Full-DC vs. Link-Type Solutions". CIRED 2017 conference, Glasgow, Scotland.

P. Nuutinen et Al., "LVDC RULES - Technical Specifications for Public LVDC Distribution Network". CIRED 2017 conference, Glasgow, Scotland.

A. Lana et Al., "LVDC Network Integrated Functionalities for Demand Response". IEEE ICDCM 2017, Nürnberg, Germany.

Arun Narayanan et. Al., "Interruption Reduction in Secondary Substations using Battery Energy Storage Systems". ISGT Europe 2017, Torino, Italy

E. Kesäniemi, "Prerequisites for connecting small-scale distributed generation and battery energy storages to low voltage direct current distribution network (Reunaehdot pientuotantolaitosten ja akkuenergiavarastojen liittämiseksi pienjännitteiseen tasasähkönjakeluverkkoon)", [in Finnish], M.Sc. thesis, Lappeenranta University of Technology, 2017.

A. Mattsson et Al., "Design of Customer-End Converter Systems for Low-Voltage DC Distribution from a Life-Cycle Cost Perspective". 2018 International Power Electronics Conference (IPEC-Niigata 2018 - ECCE Asia), Niigata, Japan

Posters

LVDC RULES project introduction, CIRED Workshop, 2016

Presentations in IEC events

Application of LVDC networks in rural distribution in Finland, IEC-BIS First international conference on LVDC, 2015, New Delhi, India

LVDC demonstartions in Finland, IEC SEG 4 LVDC workshop, 2016, Tokyo, Japan

 

Presentations in LVDC RULES events [Mostly in Finnish]

LVDC RULES -työpaja #1: Tasasähkönjakelun järjestelmärakenteet ja älykkäät toiminnallisuudet, 10.5.2016, Espoo

Työpajan ohjelma

 1. LVDC-jakelun toiminnallinen konsepti ja LVDC RULES -hanke (Tero Kaipia, LUT)
 2. FLEXe – Systeeminäkökulma joustavan energiainfrastruktuurin kehittämiseen (Teija Laitinen, CLIC Innovation Oy / Jukka Lassila, LUT)
 3. LVDC sähkönjakeluverkkojen kehittämisessä (Tomi Hakala, Elenia Oy)
 4. Laitekehityksen haasteita (Mika Luukkanen, Ensto Finland Oy)
 5. Kokemuksia LVDC-järjestelmän käytännön toteutuksesta (Pasi Nuutinen, LUT)

LVDC RULES -työpaja #2: Tasasähköverkkojen suunnittelu, rakentaminen ja käyttö, 10.5.2017, Lappeenranta

Työpajan ohjelma

 1. LVDC-jakelun toiminnallinen konsepti ja LVDC RULES -hanke (Tero Kaipia, LUT)
 2. LVDC-jakelun hyödyt jakeluverkkoyhtiölle ja käyttökohteet (Tomi Hakala, Elenia Oy)
 3. LVDC-verkkojen käyttökohteiden määrittäminen (Tero Kaipia, LUT)
 4. Automaatiojärjestelmä ja ICT-arkkitehtuuri (Andrey Lana, LUT)
 5. LVDC-verkon toteutuksen yksityiskohtia (Mika Luukkanen, Ensto Finland Oy)

LVDC RULES -päätösseminaari: Tutkimuslaitteistoista tuotantokäyttöön, 4.12.2018, Lahti

Seminaarin ohjelma

 1. Tasasähkönjakelu osana älyverkkoa (Tero Kaipia, LUT)
 2. LVDC-tekniikka julkisen sähkönjakeluverkon kehittämisessä (Tomi Hakala, Elenia Oy)
 3. LVDC-jakelun järjestelmätekniset vaatimukset ja standardointi (Tero Kaipia, LUT)
 4. Julkisen LVDC-jakelun taloudellinen kannattavuus ja regulaatio (Janne Karppanen, LUT)
 5. LVDC-jakelun suuntaajaratkaisuiden teknistaloudellinen vertailu (Aleksi Mattsson, LUT)
 6. Tuotantokäyttöön soveltuvat laitteisto- ja automaatioratkaisut (Mika Luukkanen, Ensto Finland Oy)
 7. LVDC-verkkojen suunnitteluperiaatteet (Tero Kaipia, LUT), Esimerkkejä LVDC-kohteista (Mika Luukkanen, Ensto Finland Oy)

Contact Us

Tero Kaipia

tel. +358 50 577 3922

tero.kaipia@lut.fi