LUT:n sijoitusyhtiö panostaa jatkossa Green Campuksen innovaatioihin

LUT:n sijoitusyhtiö Lureco Oy muuttaa toimintamuotoaan. Myös yhtiön nimi muuttuu: jatkossa se tunnetaan nimellä Green Campus Innovations Oy (GCI). Uusi ainutlaatuinen toimintamalli palvelee yliopistoa ja yrityskenttää aiempaa monipuolisemmin. Toimitusjohtajana jatkaa Pertti Miettunen.

Sijoitusyhtiö hyödyntää toiminnassaan jatkossa kolmivaiheista prosessia, joka koostuu hautomosta, kiihdyttämöstä sekä käynnistysvaiheesta. Onnistunut keksinnön kaupallistaminen päättyy joko tekniikan lisensointiin olemassa olevalle yritykselle tai uuden yrityksen perustamiseen. Yhtiö tukee keksinnön kaupallistamista paitsi rahallisesti myös toiminnallisesti.

"Yliopistotutkimukseen keskittyvät hautomot ja yrityskiihdyttämöt ovat nykyään hyvin yleisiä, mutta harvemmin niissä on mukana myös oma pääomasijoitustoiminta. Tämä meidän niin sanottu End to End -hybridimallimme on siksi ainutlaatuinen. Olemme proaktiivisesti kehittämässä LUT:n osaamiseen perustuvaa uutta kannattavaa liiketoimintaa", sanoo toimitusjohtaja Miettunen.

Sijoitusyhtiön asiakkaita ovat tutkijat ja kasvuhakuiset toimijat, joilla on luova, skaalautuva liikeidea ja tavoitteena menestyä markkinoilla. Pohjana voivat olla esimerkiksi puhtaaseen veteen tai energiaan, kiertotalouteen, materiaaleihin, kauppaan tai tuotantoon liittyvät uudet avaukset.

"Panostamme toimintamme niille osa-alueille, joissa voimme hyödyntää LUT:n ydinosaamista. Yhtiö tarjoaa liikeidealle vakaan kasvualustan, kehitys- ja neuvontapalveluita, laajan sijoittajaverkoston sekä mahdollisuuden alkupääomaan. Ydintehtäviämme on myös yrittäjätiimien rakentaminen sekä koulutuksella että rekrytoinneilla. Kasvatamme parhaillaan esimerkiksi Executive in Residence -verkostoamme, missä kokeneet yritysjohtajat osallistuvat konkreettisesti kohdeyhtiöittemme liiketoiminnan kehitykseen."

LUT-lähtöinen osaaminen kärkenä

Uusi toimintamuoto mahdollistaa entistä tiiviimmän yhteistyön yliopiston sisällä sekä myös teollisuuden kanssa. Kaikki toiminta pohjautuu tavalla tai toisella LUT:n kompetensseihin.

"LUT:n toiminnan ydin on tehdä yhdessä. Tämä koskee myös meitä. Rakennamme kumppanuudet liikeidean varhaisessa vaiheessa ja tuomme eri alojen osaajat yhteen. Lisäksi tarjoamme yhteistyötä teollisuuteen: haemme LUT:n kumppaneihin lukeutuvien teollisten toimijoiden spin off -yrityksiä Lappeenrannan Green Campukselle haudottavaksi. Idea voi tulla LUT:n omasta tutkimuksesta tai ulkopuolelta, mutta lopputuloksen arvo perustuu aina LUT:n osaamiseen", Miettunen toteaa.

Sijoitusyhtiö tukee LUT:n uutta strategiaa ja päinvastoin. Miettusen mukaan yhtiön etuna on strategisesti kohdennettu toimintakenttä. Tulevaisuudessa toimintaa suunnataan kansainvälisille markkinoille.

"Sijoitusyhtiömme valtti on LUT:n fokusoitumisessa. LUT on alueellisesti iso toimija, mutta kun yliopisto asetetaan kansainväliseen kontekstiin, olemme pieni mutta osaava kilpailija. Tieteellisen tutkimuksen fokusointi on tällöin avainasemassa – koko ei ole ongelma, kun strategia on kunnossa."

Aiemmin Lureco Oy:nä toiminut yhtiö on sijoittanut kahteen LUT:n tutkimuksesta syntyneeseen yritykseen. Ne ovat Endev Oy ja Aurelia Turbines Oy.

Sijoitusyhtiön osakkaina ovat samansuuruisilla osuuksilla LUT, Viipurin taloudellinen korkeakouluseura (Vitako) ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston Tukisäätiö.

Ota yhteyttä

Pertti Miettunen
toimitusjohtaja
puh. 040 557 3232
pertti@greencampusinnovations.fi

greencampusinnovations.fi