ProjectDay - 6.9.2018

Kiitos osallistumisestanne tämän vuoden ProjectDay -tapahtumaan! Saimme tapahtumasta huimat 37 harjoitus- ja lopputyötoimeksiantoa, joille nyt etsimme Skinnarilan kampukselta sopivaa toteutustapaa ja tekijää. Toimeksiantojen tiimoilta olemme suoraan yhteydessä osallistuneisiin yrityksiin. Toivotamme kaikki uudet yritykset mukaan seuraavaan ProjectDay-tapahtumaan, joka järjestetään syyskuussa 2019!

Onko yrityksellänne opiskelijoiden ratkaistavaksi sopivia ongelmia tai tehtäviä? Haetteko yritykseenne lopputyöntekijää?

Uuden lukuvuoden käynnistyminen täyttää Skinnarilan kampuksen innokkaista ja idearikkaista tulevaisuuden lupauksista. Opintojen aikana he tekevät monta erilaista ja -kokoista harjoitus- ja projektityötä, joihin kaivataan aiheita yritysten todellisesta arjesta. Muistattehan, että myös opintojen loppuvaiheessa tehtävien opinnäytetöiden aiheita tarvitaan ympäri vuoden.

ProjectDay on tapahtuma, johon sinä voit tuoda opiskelijoille sopivia oman yrityksenne ongelmia, haasteita tai tekemättömiä tehtäviä ja etsiä niille sopivaa toteutustapaa ja tekijöitä.

Tapahtumassa kiertävät niin eri kurssien opettajat kuin kurssitöitä etsivät opiskelijatkin. Opettajat tunnistavat omille kursseilleen soveltuvia harjoitustyöaiheita ja opiskelijat voivat ilmaista mielenkiintonsa esittelemienne aiheiden suhteen. Lopullisesta aiheen määrittelystä ja ryhmien muodostamisesta vastaavat aina kurssien vastuuopettajat.

ProjectDayn jälkeen Firmatiimi huolehtii tapahtumassa esiteltyjen harjoitustyö- ja projektiaiheiden jatkokäsittelystä. Tapahtumassa sopivan kurssin löytäneiden aiheiden osalta jatkokeskustelut siirretään vastuuopettajan ja yrityksen välillä käytäviksi. Jos sopivaa kurssia ei ProjectDayn aikana löydy, niin Firmatiimi jatkaa työtä tapahtuman jälkeen ja selvittää aiheelle sopivan toteutustavan.

Tule siis heittämään haasteita opiskelijoiden ratkaistavaksi!

Toimeksiannot

Toimeksianto voi olla liittyä mihin tahansa Saimaan amk:n tai LUT:n koulutusalaan - tai yhdistää useamman niistä. Se voidaan toteuttaa joko kurssiin liityvänä harjoitus- tai projektityönä tai opinnäytetyönä. Harjoitus- ja projektityöt tehdään tavallisesti monikansallisissa opiskelijaryhmissä ja ovat yrityksille pääsääntöisesti maksuttomia. Opinnäytetyöt ovat tyypillisesti yksilötöitä ja niistä maksetaan pääsääntöisesti tekijälleen jonkinlainen korvaus.

Esimerkkejä aiheista ovat:

 • Ympäristöystävällisten prosessien kehittäminen
 • Investointien kannattavuuslaskelmat
 • Applikaatioiden kehittäminen
 • Markkinoinnin tuloksellisuuden mittaaminen
 • Yhteistyöverkostojen analyysit
 • Liikennelaskennan kehittäminen
 • Laitteiden ja rakenteiden tai niiden osien suunnittelu
 • Hyvinvointipalvelujen kehittäminen
 • Elektroniikan laitesuunnittelutehtävät
 • Data-analytiikan hyödyntäminen päätöksenteossa
 • Toimitusketjun kehittäminen
 • Rakennelaskelmat ja -suunnitelmat
 • Toimittajaverkoston kehittäminen
 • Liiketoimintasuunnitelman laatiminen
 • Strategisten tietoresurssien tunnistaminen
 • Rahoitusvaihtoehtojen tunnistaminen ja arviointi
 • Energiavaihtoehtojen kartotukset ja energialaskelmat
 • Jakamistalouteen perustuvien palvelujen kehittäminen

Voit tutustua etukäteen listaan LUT:n opintojaksoista, joihin voidaan ottaa yritystoimeksiantoja. Huomaathan kuitenkin, että lista täydentyy vielä syksyllä ja opinnäytetöiksi sopivia aiheita otetaan jatkuvasti vastaan kaikissa koulutusohjelmissa. Siksi aihetta kannattaa aina tarjota, vaikka listalta ei löytyisikään sille sopivaa kurssia. Saimaan ammattikorkeakoulun toimeksiantokurssit julkaistaan alkusyksystä.

Tapahtuma-aika ja -paikka

ProjectDay järjestetään torstaina 6.9.2018 klo 13 - 16 Lappeenrannan teknillisen yliopiston pääaulassa (Skinnarilankatu 34, 53850 Lappeenranta, Katso saapumisohje).

Tapahtuma on yrityksille ilmainen. Osallistumisen edellytyksenä on vähintään yksi opiskelijoiden ratkaistavaksi sopiva projektiaihe tai -aihio. Mukaan mahtuu 20 ensimmäisenä ilmoittautunutta yritystä.

Yritystä varten varataan noin 2,5 m * 1,5 m esittelypaikka, joka sisältää pöydän ja 2 tuolia sekä tilan yhdelle roll-upille. Esittelypaikoilla on myös käytössä sähköpistokkeet sekä langaton WLAN-yhteys.

Ilmoittautuminen

Tapahtumaan ilmoittaudutaan käyttämällä sähköistä Ilmoittautumislomaketta. Ilmoittautumisaika on virallisesti päättynyt, mutta vielä joitain yrityksiä mahtuu mukaan tapahtumaan!

Lisätietoja

LUT Career services
Elina Hannikainen-Himanen
Puh. 040 573 3790
careerservices@lut.fi

Firmatiimi
firmatiimi@groups.lut.fi