Projects & Part-time jobs

Huom! Syksyn koronatilanteesta johtuen, joudumme valitettavasti perumaan tapahtuman syksyltä 2020. Opintojaksoille sopivien harjoitus- ja projektityöaiheiden tiimoilta otattehan yhteyttä Firmatiimiin (firmatiimi@groups.lut.fi). Lopputyö- ja osa-aikatyöpaikat saatte opiskelijoillemme näkyviin osoitteessa www.aarresaari.net.

Uuden lukuvuoden käynnistyminen täyttää Lappeenrannan kampuksen innokkaista ja idearikkaista tulevaisuuden lupauksista. Opintojen aikana he tekevät monta erilaista ja erikokoista harjoitus- ja projektityötä, joihin kaivataan aiheita yritysten ja muiden organisatioiden todellisesta arjesta. Opintojensa ohella opiskelijamme ovat myös innokkaita kerryttämään työkokemukstaan erilaisten keikka- ja osa-aikatöiden avulla. Myös opintojen loppuvaiheessa tehtävien opinnäytetöiden aiheita tarvitaan ympäri vuoden.

Projects & Part-time jobs on tapahtuma, johon sinä voit tuoda opiskelijoille sopivia oman yrityksenne ongelmia, haasteita tai tekemättömiä tehtäviä ja etsiä niille sopivaa toteutustapaa ja tekijöitä.

Tapahtumassa kiertävät niin eri kurssien opettajat kuin kurssi- ja keikkatöitä etsivät opiskelijatkin. Opettajat tunnistavat omille kursseilleen soveltuvia harjoitustyöaiheita ja opiskelijat voivat tarttua osallistuvien organisaatioiden tarjoamiin työmahdollisuuksiin.

Projects & Part-time jobs -tapahtuman jälkeen Firmatiimi huolehtii tapahtumassa esiteltyjen harjoitus- ja projektityöaiheiden sekä osa-aikatyöpaikkojen jatkokäsittelystä. Tapahtumassa sopivan matchin löytäneiden aiheiden ja työpaikkojen osalta jatkokeskustelut siirretään vastuuopettajan/opiskelijan ja yrityksen välillä käytäviksi. Jos sopivaa kurssia/tekijää ei tapahtuman aikana löydy, niin Firmatiimi jatkaa työtä tapahtuman jälkeen ja pyrkii löytämään sopivan ratkaisun esiin nousseelle tarpeelle.

Tule siis rekrytoimaan opiskelijoitamme osa-aikatyöhön ja heittämään haasteita opiskelijoiden ratkaistavaksi!

Harjoitus-, projekti- ja opinnäytetyöt

Tapahtumaan tuotavat aiheet voivat liittyä mihin tahansa LAB-ammattikorkeakoulun tai LUT-yliopiston koulutusalaan - tai yhdistää useamman niistä. Työn lopullinen toteutusmuoto voi olla joko kurssiin liityvä harjoitus- tai projektityö tai opintojen loppuvaineessa tehtävä opinnäytetyö. Harjoitus- ja projektityöt tehdään tavallisesti monikansallisissa opiskelijaryhmissä ja ovat yrityksille pääsääntöisesti maksuttomia. Opinnäytetyöt ovat tyypillisesti yksilötöitä ja niistä maksetaan pääsääntöisesti tekijälleen jonkinlainen korvaus.

Esimerkkejä aiheista:

 • Ympäristöystävällisten prosessien kehittäminen
 • Investointien kannattavuuslaskelmat
 • Applikaatioiden kehittäminen
 • Markkinoinnin tuloksellisuuden mittaaminen
 • Yhteistyöverkostojen analyysit
 • Liikennelaskennan kehittäminen
 • Laitteiden ja rakenteiden tai niiden osien suunnittelu
 • Hyvinvointipalvelujen kehittäminen
 • Elektroniikan laitesuunnittelutehtävät
 • Data-analytiikan hyödyntäminen päätöksenteossa
 • Toimitusketjun kehittäminen
 • Rakennelaskelmat ja -suunnitelmat
 • Toimittajaverkoston kehittäminen
 • Liiketoimintasuunnitelman laatiminen
 • Strategisten tietoresurssien tunnistaminen
 • Rahoitusvaihtoehtojen tunnistaminen ja arviointi
 • Energiavaihtoehtojen kartotukset ja energialaskelmat
 • Jakamistalouteen perustuvien palvelujen kehittäminen

Osa-aikatyöt

Voit myös tarjota opiskelijoillemme erilaisia opintojen ohessa tehtäväksi sopivia keikka- tai osa-aikatöitä. Erityisen tervetulleita ovat opiskelijoidemme omiin aloihin liittyvät työpaikat, mutta kiinnostusta on myös kaikenlaiselle työlle, joissa opiskelijamme voivat oppia työelämätaitoja ja saada vähän ylimääräistä tuloa.

Huomaathan, että parhaat mahdollisuudet löytää työlle tekijä opiskelijoiden joukosta on, jos työn tekopaikka sijaitsee Lappeenrannan seudulla tai on tehtävissä etätyönä. Koska loppuvaiheen opiskelijamme ovat usein jo levittäytyneet ympäri Suomen, kannattaa työntekijää toki hakea myös muualla sijaitseviin työpaikkoihin.

Tässä tapahtumassa esiteltävien työpaikkojen tulee kaikkien olla opintojen ohessa tehtäväksi soveltuvia osa-aikaisia tai pienehköjä projektitöitä. Kokoaikatyötä vaativat työpaikat saatte opiskelijoillemme näkyviin osoitteessa www.aarresaari.net.

Projects & Part-time jobs -tapahtumassa esillä olevien työpaikkojen tulee olla palkallisia. Tapahtuman järjestäjä ei osallistu työsopimusten tekemiseen ja työnantaja vastaa siitä, että työsuhteessa noudatetaan ko. alan työehtoja.

Tapahtuma-aika ja -paikka

Projects & Part-time jobs -tapahtuma järjestetään LUT-yliopiston pääaulassa (Yliopistonkatu 34, 53850 Lappeenranta, Katso saapumisohje).

Tapahtuma on yrityksille ilmainen. Osallistumisen edellytyksenä on vähintään yksi opiskelijoiden ratkaistavaksi sopiva projektiaihe tai opintojen ohella tehtäväksi soveltuva työpaikka.

Yritystä varten varataan noin 2,5 m * 1,5 m esittelypaikka, joka sisältää pöydän ja 2 tuolia sekä tilan yhdelle roll-upille (maksimikorkeus 200 cm). Esittelypaikoilla on myös käytössä sähköpistokkeet sekä langaton WLAN-yhteys.

Ilmoittautuminen

Tapahtumaan ilmoittaudutaan käyttämällä sähköistä Ilmoittautumislomaketta.

Lisätietoja

LUT Career services
Elina Hannikainen-Himanen
Puh. 040 573 3790
careerservices@lut.fi

Firmatiimi
firmatiimi@groups.lut.fi