Avainhenkilöiden koulutukset

Johdon ja asiantuntijoiden ohjelmat on tarkoitettu ensisijaisesti yksittäisen henkilön osaamisen syventämiseen tai laajentamiseen.  Opinnot voi yhdistää yrityksen kehitysprosesseihin projektitöillä.

Vaihtoehtoina ovat:

  • LUT eMBA –ohjelma, vaihtoehtoisina teemoina tietojohtaminen, hankintojen johtaminen ja innovaatiojohtaminen
  • Henkilökohtainen kehittymissuunnitelma
  • Asiantuntijaohjelmat  esim. Innovaatiojohtamisen asiantuntijaohjelma, Strateginen johtaminen yrityksessä, Hankintatoimen asiantuntijaohjelma, Controllerin erikoistumisopinnot, IWE/IWT - kansainvälinen hitsauskoordinoijan pätevöityskoulutus, 3D-tulostuksen asiantuntijaohjelma
  • Moduulit  esim. LUT Leader, LUT Talous ja LUT Interplay -moduulivalikot
Tietojohtamisen asiantuntijaohjelma
Lisää videoita LUT YouTubessa »