Kehittämishankkeet

Kehittämishankkeissa tähdätään osaamisen kehittämiseen ja uusien teknologioiden käyttöönottoon yrityksissä eri puolella Suomea. Kehittämishankkeet luovat perustan yliopiston ja yritysten väliselle pitkäjänteiselle yhteistyölle.

Yhteistyö alueellisten kehittämisohjelmien kanssa tukee yrityskehitystoimintaa, jolloin kohderyhminä ovat erityisesti pk-yritykset.

Yrityskohtaiset kehittämishankkeet suunnitellaan täysin asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisiksi tiiviissä yhteistyössä yrityksen edustajien ja yliopiston yrityskehitystyön asiantuntijoiden ja eri alojen ammattilaisten kanssa.

Ota yhteyttä

Tutkijaopettaja
Markku Ikävalko
markku.ikavalko@lut.fi
040 149 6204