LUMA Suomi -kehittämishankkeet

LUMA Suomi -ohjelman tavoitteena on lisätä 6‒16-vuotiaiden motivaatiota opiskella luonnontieteitä (ympäristö-oppia, biologiaa, maantietoa, fysiikkaa, kemiaa) ja matematiikkaa sekä uudistaa näiden aineiden opetusta kehittämällä opiskelun työtapoja nykyistä oppilaslähtöisemmiksi, tutkimuksellisemmiksi ja toiminnallisemmiksi.

Opetusta tehdään eläväksi relevanteilla arki- ja työelämään liittyvillä konteksteilla sekä hyödyntämällä LUMA-aineiden yhteyksiä muihin oppiaineisiin, erityisesti yläluokilla. Hankkeissa huomioidaan myös tieto- ja viestintäteknologian keskeinen rooli tämän päivän maailmassa.

Ohjelman tarkoituksena on saada kaikki Suomen päiväkodit (esiopetuksen osalta) ja peruskoulut mukaan kehittämiseen rakentamalla LUMA-kuntaverkosto koko Suomeen.

LUMA-keskus Saimaa on mukana ohjelmassa neljällä kehittämishankkeella:

Ota yhteyttä

Leena Ikonen / LUT
LUMA-koordinaattori
leena.ikonen@lut.fi
p. +358 46 923 4523

Virpi Junttila / LUT
LUMA-keskuksen johtaja
virpi.junttila@lut.fi
p. +358 50 323 8926

Mauri Huttunen / LAB
LUMA-koordinaattori
mauri.huttunen@lab.fi
p. +358 40 821 8980