Toimi ja laske

"Kirjoista toimintaan ja mekaniikasta ymmärrykseen"

Hankkeen ideana on siirtyä pois kirjakeskeisestä matematiikan opetuksesta edistämällä opetuksen toiminnallisuutta ja monimuotoisuutta. Hankkeen suunnittelu ja toteutus tehdään tiiviissä yhteistyössä peruskoulun edustajien kanssa.

Tarkoituksena on pilotoida uusia toiminnallisia opetuspaketteja, jotka rakennetaan uutta opetussuunnitelmaa noudattavan matematiikan opetuksen tueksti. Opetukseen tuodaan oppiainerajat ylittäviä kokonaisuuksia esimerkiksi geometriaan tai koodaukseen liittyen. Niihin pyritään yhdistämään muun muassa liikunnallisuutta sekä luokkahuoneen ulkopuolella tapahtuvaa opiskelua. Tavoitteena on kehittää opetusta eri tasoisia ja eri tavoin oppivia oppilaita palvelevaksi.

Hankkeen vetäjä: Päivi Porras (Saimaan AMK)
 

Ota yhteyttä

Leena Ikonen / LUT
LUMA-koordinaattori
leena.ikonen@lut.fi
p. +358 46 923 4523

Virpi Junttila / LUT
LUMA-keskuksen johtaja
virpi.junttila@lut.fi
p. +358 50 323 8926

Mauri Huttunen / LAB
LUMA-koordinaattori
mauri.huttunen@lab.fi
p. +358 40 821 8980