Aiemmin tehtyä: 2016

Tiede ja työelämä -päivät Sammonlahden koulun 7- ja 8-luokkalaisille

LUMA-keskus järjesti yhteistyössä LUT:n ja Saimaan amk:n kanssa Tiede ja työelämä -päivän Sammonlahden koulun 7-luokkalaisille 16.11.2016 ja 8-luokkalaisille 14.12.2016. Yhteisessä luento-osuudessa Martti Muinonen Saimaan amk:lta puhui yhdestä StarT-hankkeen teemasta eli avaruudesta, Tekniikan akateemisten (TEK) Saku Laapio teekkareista ja insinööreistä, ja Ammattiopisto Sampon Henri Paukkunen omasta monivaiheisesta opiskelupolustaan. Juho Koskimies OMA Säästöpankista kertoi pankkialasta tulevaisuuden työpaikkana, edustaen samalla päiviä rahoittanutta Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiötä 16.11. Vararehtori Jaana Sandström esitti LUT-tervehdyksen 14.12.

Iltapäivän työpajaosuudessa oppilaat tutustuivat tuulivoimaan, kemiaan, 3D-mallinnukseen, robotiikkaan ja Arduino-elektroniikkaan, sekä miettivät omia vahvuuksiaan LUT:n kauppatieteiden asiantuntijoiden järjestämässä potentiaalityöpajassa.

Tietotekniikan tiedeleiri pelinsuunnittelusta

Tietotekniikan tiedeleiri pelinsuunnittelusta järjestettiin sekä kesällä 2016 että koulujen syysloma-aikaan lokakuussa. Kesällä kurssi oli viiden päivän mittainen, ja syksyllä teemaa tiivistettiin kolmen päivän intensiiviksi. Kurssilaiset toteuttivat oman pelin Unity-työkalulla. Opiskelijan toteuttama palaute kurssista on käytettävissä tulevien kurssien mainontaan.

Lappeenrannan lyseon lukion Erasmus-vierailu

Lappeenrannan lyseon lukion kautta LUT:lla vieraili kansainvälinen yli 40 hengen ryhmä 11.10.2016. Vierailu liittyi Erasmus-hankkeeseen "Teaching off the Beaten Path". Oppilaat ja opettajat pääsivät tutustumaan kokeellisen fysiikan sekä kemian laboratorioon, missä sekä oppilaat että opettajat toteuttivat laboratoriotöitä.

Lasten kesäyliopiston vierailu

Etelä-Karjalan kesäyliopiston järjestämät lasten kesäyliopistoviikot päättyivät edelliskesäiseen tapaan vierailuun Skinnarilan kampuksella 10. ja 17.6.2016. LUT:lla lapset tutuistuivat kemian ja sähkötekniikan ihmeisiin, ja Saimaan amk:lla mm. evoluutioteemaan.

Italialaisten farmasialukiolaisten vierailu

Kimpisen lukion kautta saimme vierailulle ryhmän italialaisia farmasialukiolaisia 20.5.2016. Muutamalla paikallisella lukiolaisella ja parilla opettajalla vahvistettu 12 italialaisen ryhmä tutustui kemian laboratorioon sekä yleisemmin yliopistoon Green campus -kierroksen puitteissa.

Pohjois-Karjalan opinto-ohjaajien vierailu

Pohjois-Karjalan opinto-ohjaajat tutustuivat yliopiston toimintaan ja koulutustarjontaan 21.4.2016. Oppilaille tavanomaisten tutustumiskohteiden eli ABB-luokan ja kemian laboratorion lisäksi opettajille esiteltiin mm. LUT:n nykyaikaista opetusteknologiaa, sekä erityisesti kauppatieteiden opetusta. Opot tapasivat myös Abitiimin edustajia, eli LUT-opintoja lukiolaisille ympäri maan esitteleviä opiskelijoita.

Lukiolaisten keke-koulutus

Lappeenrannan lukioiden, Lyseon ja Kimpisen, kestävän kehityksen projektikurssilaiset vierailivat LUT:lla 12.4.2016. Heille järjestettiin perehdytystä kestävään kehitykseen liittyvistä teemoista: vihreästä kemiasta, energiasta, kestävän kehityksen liiketoiminnasta, sekä yliopiston Green campus -ideologiasta. Projektikurssit lukioilla jatkuvat, tavoitteenaan kouluttaa osallistuvista oppilaista keke-tuutorit omille lukioilleen viemään kestävän kehityksen teemaa eteenpäin muille lukiolaisille, erityisesti tulevana syksynä opintonsa aloittaville.

Tämä toimii -aluetapahtuma

Tämä toimii! -prosessin aluetapahtuma järjestettiin Saimaan ammattikorkeakoululla 22.3.2016. Tapahtumassa esiteltiin kunkin osallistuneen koulun parhaaksi valittu projektityö, eli kierrätysmateriaaleista rakennettu liikkuva lelu. Voittajaksi ja alueen edustajaksi valtakunnalliseen Tämä toimii! -huipentumaan valikoitui Savonlinnan normaalikoulun työ. Tapahtumassa oli 3-5 oppilaan sekä opettajan edustusryhmä 14 eri koulusta, etäisimpänä Moskovan suomalainen koulu. Lapset ja opettajat saivat oheisohjelmassa tutustua mm. robotiikkaan ja biomekaniikkaan. LIsätietoa tapahtumasta Tämä toimii! -sivulla.

MAOL Etelä-Karjala vierailulla

LUMA-keskus Saimaa emännöi Etelä-Karjalan MAOL-opettajien tapaamisen 5.2.2016 Skinnarilan saunalla. Tilaisuudessa keskusteltiin alueellisesta yhteistyöstä matemaattisten aineiden opetuksen kehittämisessä. LIsäksi LUMA-keskuksen johtaja Arto Kaarna esitteli oman koulutusalansa Laskennallisen tekniikan opiskelumahdollisuuksia. Osallistujina oli kymmenkunta opettajaa Lappeenrannasta ja Imatralta sekä LUMA-keskuksen edustajia.

2015

Espanjalaiskoululaisten vierailu

Lappeenrannan lyseon lukiolla vieraili ryhmä espanjalaisia koululaisia, ja heille järjestettiin tiedepäivä 16.12.2015. Päivään osallistui 25 espanjalaista n. 9-luokkalaisen ikäistä oppilasta ja 15 Lyseon lukiolaista opettajineen. Ohjelmassa oli tutustuminen Saimaan ammattikorkeakoulun biomekaniikan laboratorioon ja LUT:n kemian laboratorioon, sekä Green campus -kerros.

Mansikkalan koulun kemianluokan vierailu

LUMA-keskus järjesti yhteistyössä LUT ABB-luokan kanssa vierailupäivän 24.11.2015 Imatran Mansikkalan koulun kemianluokalle täydennettynä kiinnostuneilla fysiikan opiskelijoilla. Noin 40 yläkoululaista tutustui ABB-luokassa sähkötekniikkaan, ja kokeelliseen työskentelyyn kemian laboratoriossa

Erasmus-ryhmän vierailu

LUMA-keskus vastaanotti 8.10.2015 kansainvälisen vierailijaryhmän, johon kuului n. 60 henkeä 9 eri Euroopan maasta. Osallistujat olivat Lappeenrannassa Lyseon lukion vieraina, Erasmus-hankkeen "Creativity knows now borders" puitteissa, ja yliopistovierailulla heille esiteltiin yliopistotutkimusta luovuusnäkökulmasta.

Lukio-opettajien keke-teemapäivät

Lappeenrannan lyseon ja Kimpisen lukion opettajia tutustui LUT:n Green campukseen LUMA-keskuksen koordinoimilla vierailuilla 17. ja 22.9.2015. Vierailujen tavoitteena oli perehdyttää opettajat LUT:n kestävän kehityksen opetukseen ja tutkimukseen, ja viritellä aiheesta opetusyhteistyötä. Teemapäiviä seuranneen kehittämisen tuloksena syntyi kahden lukion osittain yhteinen projektikurssi keke-teemasta. Projektikurssin opiskelijat saavat LUT:lla Green campus -koulutuksen 12.4.2016

Intialaistyttöjen vierailu

LUMA-keskus Saimaa järjesti yliopistopäivän 20.8.2015 Lappeenrannan Lyseolla viikon vierailulla olleelle tyttöryhmälle New Delhistä. Intialaistytöille järjestettiin mm. Green campus -kierros, sekä toiminnallista ohjelmaa kemian laboratoriossa.

Lasten kesäyliopiston teemapäivät

Etelä-Karjalan kesäyliopiston järjestämät lasten kesäyliopistoviikot huipentuivat vierailuihin Skinnarilan kampuksella 5. ja 12.6.2015. Lapsiryhmät tutustuivat sekä Saimaan AMK:n että LUT:n toimintaan, mm. Green campus -kierroksella.

Ympäristöpäivä 8-luokkalaisille

Ryhmä Lappeenrannan Kesämäenrinteen 8-luokkalaisia tutustui ympäristöasioin LUT:lla 26.5.2015. Toiminnallisen päivän ohjelmassa oli Green campus -kierros, kemian laboratoriotöitä sekä energia-asioihin perehtymistä ABB-luokassa.

Tämä toimii -aluetapahtuma

Tämä toimii -teknologiakilpailun aluetapahtuma järjestettiin Saimaan AMK:lla 18.3.2015. Päivän aikana esiteltiin osallistuvien 4-6-luokkalaisten talven aikana luokissaan rakentamien liikkuvien lelujen parhaimmisto.

2013-2014

Tiede- ja työelämäpäivä 7. luokkalaisille

LUMA-keskus Saimaa järjesti perjantaina 21.11.2014 Etelä-Karjalan alueen 7. luokkalaisille suunnatun Tiede ja työelämä -päivän. Päivän järjestelyissä olivat mukana Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Saimaan ammattikorkeakoulu sekä alueen yrityksiä, kuten Outotec, Sampo ja NCC. Päivän ohjelma koostui työelämäpuheenvuoroista sekä työpajoista, joissa parisataa päivään osallistunutta oppilasta pääsivät kokeilemaan matemaattis-luonnontieteellisten aineiden osaamistaan käytännössä.

Amazing Science Day

Tiedettä ja tekemisen iloa koko perheelle perjantaina! Lappeenrannan teknillinen yliopisto kutsuu Imatran seudun tyttölippukunnat viettämään tieteentäyteisiä syysloman päättäjäisiä yliopiston Green Campukselle perjantaina 17.10.2014 klo 12-15. Lisätietoja: Amazing Science Day -flaijeri

Naiset puhtaan energian suunnannäyttäjinä -keskustelutilaisuus

LUMA-keskus Saimaa järjestää yhteistyössä VTT:n kanssa keskustelutilaisuuden torstaina 23.1.2014, jossa pohditaan koulun ja koulutuksen merkitystä tyttöjen kannustamiseksi energia-alalle. Lue lisää

Tilaisuudessa pohdittiin koulun ja koulutuksen merkitystä tyttöjen kannustamiseksi energia-alalle. Puhujina toimivat puhtaan energian Suomen suurlähettiläät Satu HelynenMari Pantsar-Kallio ja Heli Antila. Tilaisuuden avasi ydinenergiatekniikan professori Riitta Kyrki-Rajamäki LUT:sta.

Higgsin hiukkasta etsimässä

Studia Generalia -luento fysiikan Nobelilla palkitusta tutkimuksesta

LUMA-keskus Saimaa järjestää luennon yhteistyössä Etelä-Karjala-instituutin kanssa. Tilaisuus on osallistujille avoin ja maksuton. Lue lisää

Minustako insinööri?

Tekniikan alalla kaivataan taitavia ammattiosaajia. Paranna mahdollisuuksiasi tulla valituksi insinöörikoulutukseen ja osallistu Saimaan ammattikorkeakoulun preppauskurssille.
Kurssi on laajuudeltaan 16 tuntia. Ensimmäinen tapaaminen on torstaina 25.3.2013 klo 15 -17. Lue lisää

3D-Suunnittelu

Saimaan ammattikorkeakoulu järjestää syksyllä 2013 mahdollisuuden opiskella 3D-suunnittelua kolmiulotteisen web-maailman mallintamiseksi ilmaisohjelmilla sekä 3D-tuotesuunnittelua SolidWorks-ohjelmiston avulla. Lue lisää

Konetekniikkaa tekemällä oppien

Osaatko mielestäsi tulostaa? Kiinnostaisivatko robotit? Kuulostaako konetekniikka vain hitsaamiselta?
Tule oppimaan uutta ja ravistelemaan näkemyksiäsi!

Saimaan ammattikorkeakoulu järjestää toukokuussa 2013 lukiolaisille mahdollisuuden opiskella 3D-mallintamista ja omien mallien tulostamista kappaleiksi 3D-tulostimella. Samalla kurssilla tutustutaan myös robotteihin ja niiden ohjelmointiin. Lisätietoja: http://www.lut.fi/yhteistyo-ja-palvelut/luma-keskus/toiminta/konetekniikkaa-tekemalla-oppien

Ota yhteyttä

Leena Ikonen / LUT
LUMA-koordinaattori
leena.ikonen@lut.fi
p. +358 46 923 4523

Virpi Junttila / LUT
LUMA-keskuksen johtaja
virpi.junttila@lut.fi
p. +358 50 323 8926

Mauri Huttunen / LAB
LUMA-koordinaattori
mauri.huttunen@lab.fi
p. +358 40 821 8980