TyöMAA

TyöMAA on Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama hanke, jonka tavoitteena on, että yhä useampi Etelä-Karjalan lukiolainen opiskelee lukiossa pitän matematiikan. Lukiolaisten valintoihin ja opiskelumotivaatioon vaikuttamisen ohella hankkeen tavoitteena on lisätä opinto-ohjaajien ja matematiikan opettajien näkemystä siitä, minkälaista matematiikkaa työelämässä tarvitaan ja minkälainen matematiikan osaaminen eri alojen jatko-opinnoissa ja opiskelijavalinnoissa painottuu.

Hankkeen aikana tullaan mm.

  • Tuottamaan opettajien käyttöön opetusmateriaalia, jossa esitellään todellisia tilanteita ja esimerkkejä matematiikan käytöstä eri ammateissa.
  • Kouluttamaan matematiikkalähettiläitä, jotka vierailevat kouluilla kertomassa oman alansa matematiikan tarpeesta sekä matematiikan opiskelusta korkeakoulussa.
  • Kehittämään ja pilotoimaan Työelämän matematiikkaa -verkkokurssi, joka soveltuu sekä lyhyen että pitkän matematiikan opiskelijoille.

Lisätietoja ja materiaalia:

 

EU-ESR-logo-suomeksi