Yrittäjyysyhteisö LUTES kasvattaa uutta yrittäjäsukupolvea

Opiskelijavetoinen yrittäjyysyhteisö LUTES (LUT Entrepreneurship Society) kasvattaa missionsa mukaisesti kiinnostusta yrittäjyyttä kohtaan, alentaa kynnystä ryhtyä yrittäjäksi ja tarjoaa aloittaville yrityksille kattavasti kontakteja.

Voittoa tavoittelemattomana yhdistyksenä LUTES ei pyydä korvausta tarjoamistaan palveluista tai sen tapahtumiin osallistumisesta.

Tapahtumat toiminnan kulmakivenä

LUTESin vuoden tärkein tapahtuma on Summer Launchpad. 10 viikkoa kestävän ohjelman aikana osallistujatiimit pääsevät kehittämään liikeideoitaan yrityselämän ammattilaisten kanssa. Tavoitteena on, että ohjelman loputtua tiimit perustavat yrityksen ja toteuttavat huippuunsa hiotut liikeideansa.

Yhdistys järjestää vuosittain myös useita muita tapahtumia. Ne kaikki tähtäävät yrittäjyystietoisuuden lisäämiseen ja aloittavien yrittäjien tukemiseen.

LUTESin palvelut on pääosin suunnattu Lappeenrannan korkeakoulujen opiskelijoille ja henkilökunnalle. Sen tapahtumiin voi kuitenkin osallistua myös kuka tahansa yrittäjäksi haluava Etelä-Karjalan alueelta.

Tulevat tapahtumat ja yhteystiedot löydät osoitteesta http://www.lutes.fi.