Lukio

LUT-yliopiston ja paikallisten lukioiden yhteistyöllä on monia erilaisia muotoja. LUT-yliopisto tarjoaa kursseja lukiolaisille, järjestää vierailevia luennoitsijoita lukioiden omille kursseille, on toteuttamassa kursseja yhdessä lukion opettajien kanssa ja toivottaa lukiolaiset tervetulleeksi myös Skinnarilan kampukselle vierailulle. Yhteistyötä tiivistetään ja systematisoidaan lukuvuoden 2019-2020 aikana.

Kurssit lukiolaisille:

  • Elämää ja elektroniikkaa (kevät, lukio 2.vsk, 5 LUT op)
  • Yliopistomatematiikan esittelykurssi (Lappeenranta, Lyseon lukio lv 2018-2019)
  • Kestävä yritystoiminta (Lappeenranta, pilotoitu keväällä 2019, toteutetaan keväällä 2020 yhteistyössä LUT, Lappeenrannan seudun Ympäristötoimi, Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy ja Lpr lukiot)
  • Peliohjelmoinnin alkeet Unityllä (yläkoulu-lukio, 1 LUT op)
  • Avoimen yliopiston kurssit (kandikurssit, osa intensiiviopetuksena)

Osana lukion omia kursseja:

Lukioilaisten perheille tarjotaan lisäksi mahdollisuutta ryhtyä ystäväperheeksi kansainväliselle opiskelijalle. Ystäväperhetoiminnan tavoitteena on tutustuttaa ulkomaalaisia opiskelijoita suomalaiseen kulttuuriin ja perhe-elämään. Ystäväopiskelija voi taas vastaavasti tutustuttaa perhettä omaan maahansa ja kulttuuriinsa.

 

Ota yhteyttä

Laura Jouhkimo
koordinaattori, LUT Junior University
Laura.Jouhkimo@lut.fi
puh. +358 50 307 5942

Rahoittajat (Kestävä yritystoiminta -kurssi Lappeenrannan lukioissa):