Ystäväperhetoiminta - kansainvälistymistä vaikka kotisohvalla

Ystäväperhetoiminnan kautta eteläkarjalaiset perheet voivat saada itselleen kansainvälisen ystäväopiskelijan. Ystäväperheeksi voivat hakea myös LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun suomalaiset opiskelijat.

Ystäväperhetoiminnan tavoitteena on antaa ulkomaalaisille opiskelijoille mahdollisuus tutustua suomalaiseen kulttuuriin ja arkielämään. Vastavuoroisesti kotoinen arkemme kansainvälistyy, kun ulkomaalaiset opiskelijat tutustuttavat perhettä omaan maahansa ja kulttuuriinsa.

Perheet ja kansainväliset opiskelijat tutustuvat ystäväperhetapaamisessa syyslukukauden alussa, jonka jälkeen tapaamisista sovitaan itsenäisesti.

Ystäväopiskelijaksi voi saada LUT-yliopiston tai LAB-ammattikorkeakoulun kansainvälisen vaihto- tai tutkinto-opiskelijan.

Kansainväliset opiskelijat ovat iältään noin 19–29-vuotiaita ja tulevat pääosin Euroopasta, Aasiasta, Afrikasta ja Venäjältä. He opiskelevat Suomessa joko syyslukukauden, koko lukuvuoden tai muutamia vuosia.

Ystäväperhetoimintaa ylläpitävät LUT-yliopisto ja LAB-ammattikorkeakoulu yhteistyössä Lappeenrannan seurakuntayhtymän oppilaitostoiminnan sekä Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön kanssa.

Ilmoittaudu mukaan

Ystäväperheiksi toivotaan kaikenikäisiä ja -kokoisia perheitä aina yksinasuvista suurperheisiin. Ystäväperheenä voivat toimia myös LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun suomalaiset opiskelijat. Pääasia on, että ystäväperheellä riittää aitoa kiinnostusta ulkomaalaista opiskelijaa ja hänen kulttuuriaan kohtaan. Toki perheellä pitää myös olla jonkinlainen kielitaito, mutta peruskoulun englanninkielen taidolla ja hyvällä tahdolla pääsee jo pitkälle.

Ystäväperheeltä ei odoteta mitään erityistä ohjelmaa tai uhrauksia, kahvittelu tai muu ajanvietto perheelle ja kansainväliselle opiskelijalle sopivina ajankohtina riittää. Turhien pettymyksien ja ongelmien välttämiseksi kannattaa kuitenkin miettiä, onko elämäntilanne sopiva ystäväperheeksi ryhtymiseen.

Kulttuurierot

Ystäväperheen tulee toiminnassaan ottaa huomioon kansainvälisen opiskelijan tausta. Eri maissa ja eri kulttuureissa tavat voivat olla hyvinkin erilaisia. Pienet asiat ja sanat voivat eri maissa ja kulttuureissa tarkoittaa myös eri asioita.

Jos perhe aikoo valmistaa ruokaa kansainväliselle opiskelijalle, on hyvä varmistaa etukäteen hänen mahdolliset allergiansa tai vakaumuksensa ruuan suhteen. Myös ystäväopiskelijan vakaumusta alkoholin suhteen tulee kunnioittaa.

Saunakulttuuri on Suomessa hyvin vahva. Ulkomaalaiselle opiskelijalle sauna voi olla suuri mysteeri ja alastomuus arka asia. Opiskelijaa ei tule pakottaa saunomaan tai jos hän haluaa tulla saunaan pyyhe ympärillään tai muuten suojattuna tulee tätä kunnioittaa.

Jos huomaat, että jokin tekemäsi tai sanomasi asia jää mietityttämään ystäväopiskelijaa, kannattaa kysyä häneltä suoraan ja selvittää mistä on kyse. Kannattaa puhua myös silloin, jos opiskelija tekee tai sanoo jotain sellaista, joka jää mietityttämään sinua.

Yhteistä tekemistä

Ystäväperhetoiminnan tarkoitus on tutustuttaa ulkomaalaisia opiskelijoita suomalaiseen kulttuuriin ja arkielämään. Ystäväperhe ei ole velvoitettu järjestämään erityistä ohjelmaa tai matkoja, pelkkä arkinen yhdessäolo ja tutustuminen ovat opiskelijalle suuri elämys ja merkitsevät paljon.

Ohessa muutamia esimerkkejä hyviksi koetuista ajanviettotavoista:

 • Leipominen / ruuanlaitto
 • Erilaisten pelien pelaaminen
 • TV:n katselu ja illan viettäminen yhdessä
 • Sukulaisten ja tuttavien luona kyläily
 • Pilkkiminen
 • Hiihtäminen / luisteleminen / kävelyretki
 • Mäenlasku
 • Marjastus / sienestys
 • Penkkiurheilu / jääkiekko-, pesäpallo- tai jalkapallopeleissä käynti
 • Kaupungilla kiertely / nähtävyyksiin tutustuminen
 • Mökkeily
 • Juhlapäivien vietto

Ystäväperhetoiminnan periaatteet

 1. Ystäväperhetoiminnalla pyritään edistämään kansainvälisyyttä ja eri kulttuurien tuntemusta puolin ja toisin.
 2. Ystäväperhetoiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja tapaamiskertojen määrä sekä ohjelma ovat perheiden ja kansainvälisten opiskelijoiden itsensä määriteltävissä.
 3. Kansainväliset opiskelijat ja perheet sovitetaan yhteen molempien toiveiden mukaisesti. Osapuolille annetaan toistensa yhteystiedot. Ystäväperhetoiminta järjestää ensimmäisen tapaamiskerran, muuten perheet ja opiskelijat sopivat tapaamisensa itsenäisesti.
 4. Kansainvälisten opiskelijoiden oppilaitokset ja tuutorit auttavat opiskelijoita hoitamaan heidän jokapäiväisiä käytännön asioitaan. Perhe ei siis ole velvoitettu auttamaan opiskelijaa näissä, mutta halutessaan myös perhe voi toki olla opiskelijan apuna.
 5. Perheellä ei ole taloudellisia velvoitteita kansainvälistä opiskelijaa kohtaan, vaan opiskelija maksaa itse opiskelunsa, asumisensa ja vapaa-ajan harrastuksensa.
 6. Perhe ei saa ilman erillistä sopimusta teetättää opiskelijalla töitä, esim. käyttää lapsenvahtina.
 7. Molempien osapuolien hyvinvointi, turvallisuus ja kulttuurierot tulee ottaa huomioon kaikessa toiminnassa.
 8. Kansainvälisillä opiskelijoilla on Suomeen tullessaan kattava vakuutus, joten jos opiskelijalle sattuu jotain ystäväperhetoiminnassa, perhe ei ole korvausvelvollinen.
 9. Mahdollisissa ongelmatilanteissa, tai jos jotain kysyttävää ilmaantuu, perheitä sekä opiskelijoita pyydetään kääntymään LAB-ammattikorkeakoulun tai LUT-yliopiston ystäväperhetoiminnan yhteyshenkilöiden puoleen.
 10. Perheiltä ja opiskelijoilta kerätään palautetta, jotta toimintaa voidaan kehittää.

Ystäväperhetoiminnan yhteyshenkilöt

LUT-yliopisto
Tanja Karppinen
puh. +358 400811233
tanja.karppinen@lut.fi

Lappeenrannan seurakuntayhtymän oppilaitostoiminta
Sari Kosonen
puh +358 40 3126823
sari.kosonen@evl.fi

LUT First Year Experience
Lisää videoita LUT YouTubessa »