Ystäväperhetoiminta - kansainvälistymistä vaikka kotisohvalla

Ystäväperhetoiminnan kautta eteläkarjalaiset perheet voivat saada itselleen kansainvälisen ystäväopiskelijan. Toiminnan tavoitteena on antaa ulkomaalaisille opiskelijoille mahdollisuus tutustua suomalaiseen kulttuuriin ja perhe-elämään.

Vastavuoroisesti kotoinen arkemme rikastuu ja kansainvälistyy. Opiskelijat ja perheet tutustuvat ystäväperhetapaamisessa (syyslukukauden alussa), jonka jälkeen tapaamisista sovitaan itse.

Ystäväopiskelijan voi saada LUT-yliopiston tai Saimaan ammattikorkeakoulun Lappeenrannan tai Imatran toimipisteistä.

Opiskelijat ovat iältään noin 19-25-vuotiaita ja tulevat pääosin Euroopasta, Aasiasta, Afrikasta, Venäjältä ja Etelä-Amerikasta. He opiskelevat Suomessa joko lukukauden (syksy), lukuvuoden tai muutamia vuosia.

Toimintaa ylläpitävät Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Saimaan ammattikorkeakoulu yhteistyössä Lappeenrannan seurakuntayhtymän oppilaitostoiminnan sekä Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön kanssa.

Ystäväperhetoiminta

Ystäväperhetoimintaa järjestetään useissa kaupungeissa ulkomaalaisille opiskelijoille, jotka opiskelevat yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Kansainväliset opiskelijat ovat joko tutkinto-opiskelijoita, jotka ovat yliopistolla 1-2 vuotta ja AMK:ssa 3,5 vuotta tai vaihto-opiskelijoita, jotka ovat Suomessa korkeintaan lukuvuoden.

Ystäväperhetoiminnan tavoitteena on tutustuttaa ulkomaalaisia opiskelijoita suomalaiseen kulttuuriin ja perhe-elämään. Ystäväopiskelija voi taas vastaavasti tutustuttaa perhettä omaan maahansa ja kulttuuriinsa.

Ystäväperheen ja opiskelijan ensimmäinen tapaamiskerta on järjestetty, (kaikille perheille ja opiskelijoille yhteinen), mutta muuten perhe ja opiskelijat sopivat itse tapaamisensa.

Kuka ystäväperheeksi?

Ystäväperheenä voi toimia minkä ikäinen tai -kokoinen perhe tahansa. Pääasia on, että perheellä riittää aitoa kiinnostusta ulkomaalaista opiskelijaa ja hänen kulttuuriaan kohtaan. Perheellä pitäisi myös olla jonkinlainen kielitaito, kuitenkin 10 sormella ja peruskoulun englanninkielen taidolla pääsee jo pitkälle.

Perheeltä ei odoteta mitään erityistä ohjelmaa tai uhrauksia, kahvittelu tai muu ajanvietto perheelle ja opiskelijalle sopivina ajankohtina riittää. Turhien pettymyksien ja ongelmien välttämiseksi kannattaa miettiä onko elämäntilanne sopiva ystäväperheeksi ryhtymiseen.

Kulttuurierot

Perheen tulee ottaa toiminnassaan huomioon opiskelijan tausta. Eri maissa ja eri kulttuureissa tavat voivat olla hyvinkin erilaiset. Pienet asiat ja sanat voivat eri maissa ja kulttuureissa tarkoittaa eri asioita.

Jos perhe aikoo valmistaa ruokaa opiskelijalle, on hyvä varmistaa etukäteen hänen mahdolliset allergiansa tai vakaumuksensa ruuan suhteen. Myös ystäväopiskelijan vakaumusta alkoholin suhteen tulee kunnioittaa.

Saunakulttuuri on Suomessa hyvin vahva. Ulkomaalaiselle opiskelijalle sauna voi olla suuri mysteeri ja alastomuus arka asia. Opiskelijaa ei tule pakottaa saunomaan tai jos hän haluaa tulla saunaan pyyhe ympärillä tai muuten suojattuna tulee tätä kunnioittaa.

Jos huomaat, että jokin tekemäsi asia tai sanomasi jää mietityttämään opiskelijaa, kannattaa kysyä häneltä ja selvittää mistä on kyse. Kannattaa puhua myös silloin, jos opiskelija tekee tai sanoo jotain sellaista, joka jää mietityttämään sinua.

Yhteistä tekemistä

Ystäväperhetoiminnan tarkoitus on tutustuttaa ulkomaalaisia opiskelijoita suomalaiseen kulttuuriin ja perhe-elämään. Ystäväperhe ei ole velvoitettu järjestämään erikoista ohjelmaa tai matkoja, pelkkä arkinen yhdessäolo ja tutustuminen ovat opiskelijalle suuri elämys ja merkitsee paljon.

Ohessa muutamia esimerkkejä hyviksi koetuista ajanviettotavoista:

 • Leipominen / ruuanlaitto
 • Erilaisten pelien pelaaminen
 • TV:n katselu ja illan viettäminen yhdessä
 • Sukulaisten ja tuttavien luona kyläily
 • Pilkkiminen
 • Hiihtäminen / luisteleminen / kävelyretki
 • Mäenlasku
 • Marjastus / sienestys
 • Penkkiurheilu / jääkiekko-, pesäpallo- tai jalkapallopeleissä käynti
 • Kaupungilla kiertely / nähtävyyksiin tutustuminen
 • Mökkeily
 • Juhlapäivien vietto

Toiminnan periaatteet

Ystäväperhetoiminnan kymmenen periaatetta

 1. Ystäväperhetoiminnalla pyritään edistämään kansainvälisyyttä ja eri kulttuurien tuntemusta puolin ja toisin.
 2. Ystäväperhetoiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja tapaamiskertojen määrät ja ohjelmat ovat perheiden ja opiskelijoiden itsensä määriteltävissä.
 3. Perhe ja opiskelija yhdistetään, annetaan molemmille toisen osapuolen yhteystiedot sekä ensimmäinen tapaamiskerta järjestetään. Muuten perheet ja opiskelijat sopivat itse tapaamiset.
 4. Koulut ja opiskelijoiden omat tutorit auttavat opiskelijoita hoitamaan jokapäiväisiä käytännön asioita. Perhe ei siis ole velvoitettu auttamaan opiskelijaa tämän jokapäiväisissä käytännön asioissa, mutta voi näin halutessaan auttaa.
 5. Perheellä ei ole taloudellisia velvoitteita opiskelijaa kohtaan, vaan opiskelija maksaa itse opiskelunsa, asumisensa ja vapaa-ajan harrastuksensa.
 6. Perhe ei saa ilman erillistä sopimusta teetättää opiskelijalla töitä, esim. käyttää lapsenvahtina.
 7. Molempien osapuolien hyvinvointi, turvallisuus ja kulttuurierot tulee ottaa huomioon kaikessa toiminnassa.
 8. Opiskelijoilla täytyy Suomeen tullessaan olla kattava vakuutus, joten jos opiskelijalle sattuu jotain ystäväperhetoiminnassa, perhe ei ole korvausvelvollinen.
 9. Mahdollisissa ongelmatilanteissa tai jos jotain kysyttävää ilmaantuu, pyydetään perheitä sekä opiskelijoita kääntymään Saimaan ammattikorkeakoulun tai LUT-yliopiston kansainvälisten toimistojen puoleen (ks. yhteystiedot linkistä).
 10. Perheiltä kerätään kirjalliset palautteet lukukauden lopulla, jotta toimintaa voidaan kehittää.

Hakukaavake ystäväperheeksi

Avaa hakukaavake pdf-dokumenttina. Voit täyttää ja lähettää sen sähköpostin liitteenä tai tarvittaessa tulostaa ja lähettää postissa.

Alla on hakemuksen kysymykset, jos dokumentin avautumisessa on ongelmia. Voit kopioida kysymykset ja lähettää vastaukset sähköpostilla tai postissa.

HAKEMUS YSTÄVÄPERHEEKSI

Pyydämme teitä täyttämään kaikki hakukaavakkeen kohdat, jotta osaamme yhdistää teidät sopivalle opiskelijalle/opiskelijoille. Myös opiskelija täyttää oman hakukaavakkeen. Perheenne tietoja ei luovuteta ulkopuolisten käsiin, vaan ne toimivat vain meidän apunamme.

1. Yhteyshenkilö perheessä
2. Puhelin (koti ja työ)
3. Osoite
4. Sähköposti
5. Perheenjäsenten nimet, iät ja ammatit
Mainitse myös lemmikit
6. Perheen harrastukset ja erityiset mielenkiinnon kohteet
7. Perheen kielitaito (mitä puhutaan sujuvasti, mitä vähän heikommin)
8. Onko perheellänne ollut aikaisemmin vaihto-oppilasta? kyllä / ei
Jos kyllä, mistä ja milloin
9. Kertokaa lyhyesti, miksi haluatte ystäväperheeksi
10.Onko teillä toivomuksia opiskelijan suhteen (esim. sukupuoli, kotimaa, äidinkieli, muu kielitaito, harrastukset)
11.Kuinka monta ystäväopiskelijaa haluatte? 1 / 2 / 3
12. Haluatteko ystäväopiskelijan lukukaudeksi / lukuvuodeksi / molemmat vaihtoehdot käyvät

Olemme koko perhe tutustuneet ystäväperhetoiminnan periaatteisiin ja sitoudumme noudattamaan niitä. Voitte antaa yhteystietoni ystäväopiskelijallemme.

Päiväys

Perheen yhteyshenkilön allekirjoitus

Ystäväperhetoiminnan yhteyshenkilöt

Korkeakoulut ja oppilaitokset vastaavat omien oppilaidensa kysymyksiin ja ottavat vastaan perheiden ilmoittautumiset sekä kysymykset.

LUT-yliopisto
Tanja Karppinen
puh. +358 400811233
tanja.karppinen@lut.fi

Saimaan ammattikorkeakoulu
Alexandra Karaseva
puh. +358 40 5297054
alexandra.karaseva@saimia.fi

Lappeenrannan seurakuntayhtymän oppilaitostoiminta
Sari Kosonen
puh +358 40 3126823
sari.kosonen@evl.fi

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö

Oppilaitostoiminta
PL 45
53101 Lappeenranta

LUT First Year Experience
Lisää videoita LUT YouTubessa »