LUT School of Business and Management

Koulutamme tulevaisuuden ongelmanratkaisijoita ja tuotamme ratkaisuja, jotka edistävät kestävää liiketoimintaa. 

LUT School of Business and Management yhdistää ainutlaatuisella tavalla kauppatieteitä, tuotantotaloutta ja ohjelmisto-osaamista. Opetuksen ja tutkimuksen painopiste on kestävän kilpailuedun rakentamisessa ja vihreän teknologian edistämisessä.

Tutkimukseen pohjautuvista koulutusohjelmistamme valmistuu kauppatieteiden kandidaatteja, maistereita ja tohtoreita sekä tuotantotalouden ja tietotekniikan kandidaatteja, diplomi-insinöörejä ja tekniikan tohtoreita.

Meiltä valmistuvilla osaajilla on erinomaiset ongelmanratkaisukyvyt ja työelämävalmiudet. Koulutusohjelmistamme valmistuvat maisterit ja diplomi-insinöörit työllistyvät erinomaisesti, vastavalmistuneiden työllisyysprosentti on jopa 80. 

Tutkimuksessamme painottuu kestävän kilpailuedun, innovaatiotoiminnan ja ohjelmistotuotannon osaaminen. Tuotamme tieteellisesti korkeatasoista ja käytäntöön sovellettavaa tutkimustietoa yritysten ja julkisen sektorin kehittämistä ja yhteiskunnallista päätöksentekoa varten.

Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää paremmin kestävään arvonluontiin johtavia tekijöitä eli toimintatapoja, joilla yritykset pärjäävät kansainvälisessä kilpailussa ja samalla toimivat taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla.

Ota yhteyttä

Sami Saarenketo
johtaja
puh. 050 308 6181
etunimi.sukunimi@lut.fi
Research portal profiili
@Saarenke