Moduulit ovat 2-4 lähipäivää kestäviä koulutuksia tai etäopiskeluna opiskeltavia verkkokursseja, joiden opintopistemitoitus vaihtelee 2-6 opintopistettä. Moduuleihin liittyy suoritustapana yleensä harjoitustyö, jonka kautta moduulissa opittu voidaan soveltaa omaan työhön ja yritykseen sekä hyödyntää yrityksen ajankohtaisen kehittämishaasteen ratkaisemiseen.

Johtaminen

Talous

Tutustu myös