left

Yliopiston toiminta edellyttää henkilötietojen keräämistä ja säilyttämistä ja LUT noudattaa toiminnassaan henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä. Yliopisto sitoutuu tietoturva- ja tietosuojapolitiikassaan (pdf) huolehtimaan käsittelemiensä henkilötietojen tietosuojasta ja tietoturvasta.

Voit tehdä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisen omia henkilötietojasi koskevan tarkastus-, oikaisu- tai poistamispyynnön oheisilla lomakkeilla.

Huomioithan, että henkilötietojen poistamisoikeus ei koske tietoja, joita LUT käsittelee esim. lakisääteisen tehtävän, yleisen edun vuoksi tai joiden osalta LUTilla on lakisääteinen velvoite tietojen säilyttämiseen.

Toimita täytetty lomake asiakirjapalveluille asiakirjat@lut.fi. Henkilöllisyytesi todennetaan ennen pyyntöön vastaamista.

right

Lomakkeet

Tietosuojailmoitukset

Tietosuojailmoitusten avulla rekisteröityjä informoidaan LUTissa tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä.

Opiskelu

Työskentely

Palvelut yliopistoyhteisöön kuuluville

Yliopiston palvelut

Kumppanit ja sidosryhmät 

Kirjasto

Muut

Tutkimushankkeissa tapahtuva tutkimushankkeeseen osallistuvien informointi tapahtuu tutkimusryhmän tai tutkijan toimesta. Tutkimushankkeiden tietosuojailmoituksia ei julkaista verkkosivuillamme.

Asiakirjajulkisuuskuvaukset

Tiedonhallintayksikön on julkisuusperiaatteen toteuttamista varten ylläpidettävä kuvausta sen hallinnoimista tietovarannoista ja asiarekisteristä (906/2019, luku 6 28§), tätä kuvausta kutsutaan asiakirjajulkisuukuvaukseksi. Asiakirjajulkisuuskuvaukset on laadittu palvelemaan kansalaisen tarpeita. 

Kuvauksesta käy ilmi:

  • mihin tehtävään (tietovaranto) kuvaus liittyy
  • mitä tietoaineistoa tehtävässä käsitellään
  • mitä henkilötietoja (tietoryhmiä) tehtävässä käsitellään
  • missä tietojärjestelmissä tehtävään liittyviä tietoja käsitellään
  • onko tietoaineistot saatavissa avoimesti teknisen rajapinnan avulla
  • yhteystiedot tietopyynnön tekemiseksi 

Opiskelu

Työskentely

Talous

Tilapalvelut

Kumppanit ja sidosryhmät

Kirjasto

Tietopalvelu

Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Hallinto