left

LAB-ammattikorkeakoulu ja LUT-yliopisto ovat mukana houkuttelemassa työvoimaa ja opiskelijoita Päijät-Hämeen seudulle. LABin ja LUTin lisäksi Tulevaisuuden osaajat Lahteen -ohjelmassa on 30 alueen yritystä, Lahden Teollisuusseura, Päijät-Hämeen liitto sekä Lahden kaupunki.

Suomessa on vakava osaajapula, joka jarruttaa talouskasvua ja elinkeinoelämän kehitystä. Päijät-Hämeessä työvoimapulaa ratkotaan tiiviillä alueellisella yhteistyöllä: Tulevaisuuden osaajat -ohjelman tavoitteena on saada yritykset ja opiskelijat kohtaamaan jo opintojen alkuvaiheessa. Ohjelman lopputuloksena vuoteen 2025 mennessä Lahteen odotetaan jäävän kaksinkertainen määrä valmistuneita nykyiseen verrattuna.

right
LUT & LAB

Ohjelman mahdollistavat

Win-win sekä yrityksille että opiskelijoille

left
right

Tulevaisuuden osaajat -ohjelmassa on tällä hetkellä mukana noin 30 päijäthämäläistä yritystä. Yritykset saavat ohjelman kautta itselleen tuoretta ajantasaista tutkimustietoa LABin ja LUTin osaamisalueilta, organisaation toimintaa hyödyntäviä opinnäytetöitä, innokkaita kesä- ja osa-aikaisia työntekijöitä, uudenlaista näkemystä projekteihin ja työtehtäviin sekä lopulta pitempiaikaista työvoimaa opiskelijoiden juurtuessa alueelle valmistumisen jälkeen.

”Meille Tulevaisuuden osaajat-ohjelmaan lähteminen oli todella tärkeää, koska meillä on ollut todella iso osaajapula, kuten monella muullakin automaatiota tekevällä yrityksellä. Korkeakouluyhteistyö on hedelmällistä, sillä voimme olla aikaisessa vaiheessa teetättämässä harjoitustöitä ja ottamassa nuoria kesätöihin, sekä olla antamassa palautetta siitä, minkälaisia opetussisältöjä me tarvitsisimme työelämässä. Meille on tullut paljon opiskelijoita suoraan koulusta töihin.” kertoo Makron Group toimitusjohtaja Johanna Vuopala. Videolta kuulet myös LSK Tomi Ilosen ja Esys Oy:n Rita Mäkisen ajatuksia korkeakouluyhteistyöstä.

Lisää videoita pääset katsomaan täältä.

Miten pääsen mukaan?

left

Ohjelman toteutuksesta vastaa ohjelmakoordinaattori Minna Pajunen, joka toimii tärkeänä linkkinä yritysten ja korkeakoulujen välillä. Hänen tavoitteenaan on tutustuttaa opiskelijat paikallisiin yrityksiin sekä tiedottaa näiden tarjoamista houkuttelevista uramahdollisuuksista. Ohjelmasta vasta nyt kiinnostuneille yrityksille Pajusella on hyviä uutisia:

”Tulevaisuuden osaajat -ohjelmaan saa ja voi liittyä mukaan myöhemminkin. Meillä on ensi vuodelle neuvotteluja jo käynnissä. Käytännössä yritys voi sitoutua ohjelmaan joko vuodeksi kerrallaan tai koko toiminnan ajaksi”, Pajunen kertoo.

Yritykset ovat mukana ohjelmassa taloudellisella panostuksella ja sitoutuvat tarjoamaan opiskelijoille harjoittelu-, kesätyö- ja opinnäytetyöpaikkoja. Työnvälityskanavana opiskelijoille toimii hyvin tunnettu JobTeaser, jonne mukana olevat yritykset saavat myös yritysprofiilin. Lisäksi Pajunen järjestää yhteistyössä yritysten kanssa opiskelijoille yritysvierailuja, vierailuluentoja ja tapahtumia kampuksilla. Tulevan vuoden suunnitelmat ovat Pajusen mukaan jo hyvällä mallilla.

right

Ota yhteyttä 

Yrittäjä, haluatko mukaan ohjelmaan? Ohjelmaan ovat tervetulleita Lahden yritykset, joilla on tarjolla ammattikorkeakoulusta ja yliopistosta valmistuville sopivia työpaikkoja.

Valtteri Simola
Lahden Teollisuusseura
valtteri.simola@lahdenteollisuusseura.fi

Ajankohtaista

Mukana olevat yritykset

Tutustu myös