Saavutettavuusselosteessa on arvioitu LUT-yliopiston verkkosivuston sisällön WCAG 2.1 -ohjeistuksen A- ja AA- tasojen mukaisuutta.

Saavutettavuusvaatimusten toteutuminen

LUT-yliopiston verkkosivusto vastaa suurelta osin saavutettavuusvaatimuksia. Verkkosivuston puutteet saavutettavuusvaatimusten osalta on mainittu jäljempänä. Näiden puutteiden korjaus on parhaillaan työn alla.

Saavutettavuuden kehittäminen

Havaittuja puutteita verkkosivuston saavutettavuusvaatimusten osalta ovat:

  • Puutteita kuvien, kuvalinkkien ja videoiden tekstivastineissa
  • Puutteita otsikoinnissa
  • Puutteita liitetiedostojen saavutettavuudessa

Saavutettavuutta parantavat muutostyöt ovat käynnissä LUT-yliopiston verkkosivuilla.

Ota yhteyttä

Otamme vastaan palautteita ja ehdotuksia verkkosivujen kehittämisestä. Verkkosivustoa koskevat yhteydenotot voi toimittaa sähköpostilla osoitteeseen media@lut.fi

Verkkosivuston käyttäjän on mahdollista tehdä Etelä-Suomen aluehallintovirastolle kantelu tai selvityspyyntö koskien LUT-yliopiston saavutettavuusvaatimusten toteutumista.

Saavutettavuusseloste on laadittu 19.5.2022. Selosteen arviot perustuvat itsearvioon.