Xplorer vie kaivosalaa kohti kiertotaloutta. Edistämme kestävää kaivannaisalaa tekemällä tutkimusta, kehittämällä alan koulutusta ja auttamalla yrityksiä toimimaan kestävästi. Haluamme yhdistää kaivannaisalan osaajat ja lisätä alan kiinnostavuutta opiskelijoiden keskuudessa. 

Tutkimus

Sementtiteollisuus tuottaa kahdeksan prosenttia maailman hiilidioksidipäästöistä, ja hiekka uhkaa loppua. Me tutkimme, miten hiekka korvataan ja miljoonat teollisuuden jätetonnit muutetaan raaka-aineiksi. 

Xplorer-verkostossa tutkimuksen painopiste ovat rikastushiekat ja kaivosvedet. Tavoitteena on, että rikastushiekat voidaan hyödyntää raaka-aineena ja luopua kipsisakka-altaista. Kaivosvedet pyrimme saamaan suljettuun kiertoon niin, että mitään ei lasketa vesistöön. Ratkaisut kestävään kaivosteollisuuteen löytyvät, kun niitä aktiivisesti etsitään.

Xplorer on erotustekniikan, jätteidenkäsittelyn ja kiertotalouden osaaja.

Rikastushiekka

Kun malmista poistetaan sivukivi, syntyy jätteenä rikastushiekkaa, jota säilötään isoissa patoaltaissa. On kuitenkin muita, turvallisempia teknologioita säilöä sitä. Rikastushiekasta voitaisiin myös valmistaa uusia tuotteita. Nyt yli 71 prosenttia kaivosten kokonaisnostosta päätyy kaatopaikalle, ja kaivannaisjäte muodostaa noin 76 prosenttia kaikesta Suomessa syntyvästä jätteestä.

Vesi

Vesi on kriittistä kaivos- ja rikastustoiminnassa. Erityisesti runsassateisilla alueilla vesitaseen hallinta on tärkeää, jotta vältetään patoallasmurtumat. Erilaiset vedenkäsittelytekniikat tarjoavat tähän uusia työkaluja. Niillä varmistetaan päästövesien puhtaus.

Hiilidioksidi

Kaivostoiminnan suorat hiilidioksidipäästöt ovat verrattain alhaiset. Alalla tehdään paljon töitä niiden edelleen alentamiseksi sähköistämällä kaivoskalustoa ja luopumalla koksin käytöstä. Kaivostoiminta vaikuttaa positiivisesti ilmastoon tuottamalla akkumetalleja, joita tarvitaan sähköistymisessä.

Koulutus

Älypuhelimessa on yli 60 erilaista metallia. Miten ja mistä ne louhitaan? Opiskelemalla kaivosalalle voi vaikuttaa siihen, miten raaka-aineet tulevaisuudessa tuotetaan. 

Xplorer-verkoston korkeakoulut tarjoavat korkea-asteen tutkintokoulutusta, kansainvälisiä yhteistutkintoja ja ammatillista täydennyskoulutusta. Yhdessä järjestämme kaivannaisalan seminaareja ja konferensseja.

Xplorer on järjestänyt lukuisia webinaareja ja seminaareja, joista yksi yksi oli seminaarisarja rikastushiekasta ja miten sitä voitaisiin käyttää raaka-aineena. Sarjan järjestivät yhdessä LUT/Xplorer, Oulun yliopisto, GTK ja VTT.  Seminaarissa oli neljä osaa:

  1. Unlockig the Full Pontential in Circular Minerals - From Tailings to Chemicals and Materials (VTT)
  2. From Tailings to Future Products (LUT/Xplorer) videot
  3. Rocky Road from Side Streams to Products (Oulun yliopisto) videot
  4. Re-mining or Designing Out Waste (GTK)

Seminaarisarja sivuvirroista on johtanut Business Finlandin rahoittamaan Co-Creation-projektiin Kiertotalouteen integroitu kaivannaisala (Circular Economy Integrated Mining), jossa valmistellaan parhaillaan Co-Innovation-hanketta.

Xplorer oli  vuonna 2023 pidetyn Nordic Filtration Symposiumin pääjärjestäjä  NOFS19-symposium (19th Nordic Filtration Symposium), jossa kaivannaisala oli keskeisessä osassa. 

Xplorer-konferenssi järjestetään Lappeenrannassa 11.-12.6.2024. 

Historia Unescon osaamiskeskuksena

Xplorer perustettiin vuonna 2020 suomalaiseksi lippulaivaksi Unescon suojeluksessa toimivaan kansainväliseen kaivostekniikan osaamiskeskukseen, jonka pääpaikka on Pietarin kaivosyliopistossa. Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan vuonna 2022 LUT-yliopisto ja Xplorer sekä Unesco-keskukset Saksassa ja Itävallassa keskeyttivät yhteistyön välittömästi. Xplorer jatkaa työtä itsenäisenä verkostona kaivannaisalan kehittämiseksi. Toimintaa ohjaavat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet.