J. Hyneman Center – JHC

J. Hyneman Center on LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijoille tarkoitettu, hyvin varusteltu protopaja LUTin Lappeenrannan kampuksella. Sen tarkoituksena on tuottaa uusia ideoita, ratkaisuja ongelmiin, sekä antaa resursseja ja välineitä prototyyppien rakentamiseen ja testaamiseen.

LUT JHC tuo yhteen opiskelijoita, yliopiston tutkimusta ja osaamista sekä yrityksiä. Näin pajalla on vahva yhteys opiskelijayrittäjyyteen ja yliopiston innovaatiotoimintaan.

J. Hyneman Centerin tilat sijaitsevat parhaalla paikalla yliopistossa: lähellä pääaulaa ja aivan konetekniikan suurten tutkimuslaboratorioiden vieressä.

LUTin kunniatohtori ja keksijä J. Hynemanin nimeä kantava verstas on suunniteltu yhteistyössä Jamie Hynemanin sekä LUTin asiantuntijoiden ja teollisuuden edustajien kanssa.

"Have an idea and walk out with a thing."

Kokonaispinta-alaltaan 330 neliömetrin kokoinen JHC koostuu suuresta ryhmätyötilasta (240m2) ja metalli-, puu-, maalaus- ja tulityöpajoista sekä kahdesta elektroniikkapajasta. Ryhmätyötilassa on myös erilaisia valmistusvälineitä, kuten 3D-tulostimia, lasereita ja ompelukoneita. 

Pajaan työskentelemään tulevat tiimit voivat varata itselleen työpöydän ryhmätyötilasta ja käyttää tarpeen mukaan JHC:n laitteita ja työkaluja. Laitteiden käyttö edellyttää asianmukaista osaamista, mutta riittää, että monitieteisen tiimin jäsenistä yhdellä on laitteen käyttöön tarvittavat taidot.

JHC tarjoaa resursseja ja laitteita ideoiden toteuttamiseen ja testaamiseen. Opiskelijoiden innovatiivisuuden tukeminen ja mahdollisuuksien antaminen on J. Hyneman Centerin avaintehtävä.

Myös yritykset ja yksityishenkilöt ovat tervetulleita osallistumaan JHC:n ydinaktiviteetteihin yhteistyössä opiskelijaryhmien kanssa; joko tarjoamalla rakennettaviksi ideoita ja ongelmia tai muutoin yhteistyökumppaneiksi.

Yhteistyökumppaniksi JHC Clubiin

JHC:ssa tarvitaan monenlaisia laitteita, työkaluja tai erityistaitoja. Tämän vuoksi JHC:n ympärillä toimii monipuolinen osaajien ja sponsorien verkosto. Verkoston avulla saadaan tarvittaessa lainaksi tai vuokralle harvinaisempikin työkone tai löydetään erityisosaajia haastaviin töihin.

JHC:ssa tarvitaan jatkuvasti myös erilaisia prototyyppien valmistamiseen soveltuvia materiaaleja ja komponentteja. Mikäli sinulla tai yritykselläsi on erityistä osaamista tai välineistöä, jonka voisit antaa tarvittaessa JHC:n käyttöön tai olet muuten kiinnostunut toiminnasta, ota yhteyttä meihin: jhc@lut.fi.

 

J. Hyneman Center – JHC – In English

LUT JHC brings together students, university research and skills as well as companies. This way, the student has a strong connection with student entrepreneurship and university innovation.

The facilities of J. Hyneman Center are located at the best possible location in the university: close to the main lobby and next to major engineering laboratories. Protolab is named after LUT's Honorary Doctor and Inventor J. Hyneman and it is designed in collaboration with Jamie Hyneman and LUT's experts and industry representatives.

The 330 square meters of total floor area consists of large group work space (240m2) and metal, paint, wood and an electronics workshop. Teams that work in the protolab can reserve group workstations and use JHC equipment and tools as needed. Access to the equipment requires the requisite know-how, but it is sufficient that one member of a multidisciplinary team has the necessary skills to use the device.

JHC provides resources and equipment for testing and building ideas. Supporting the innovativeness of students and giving them opportunities is the key task of J. Hyneman Center. Businesses and individuals are also welcome to participate in JHC's core activities in collaboration with student groups; either by providieng ideas and problems for construction or otherwise as partners.

Partner with JHC Club

JHC will need a wide range of equipment, tools, or special skills. For this reason, a diverse network of experts and sponsors has been built around JHC. The network makes it possible to borrow or lease a less commonly used machine or find specialists in challenging jobs.

JHC also requires different types of materials and components for prototype production. If you or your company have specific skills or equipment that you could give to JHC as needed, or if you are interested in doing so, please contact us: jhc@lut.fi!

Ota yhteyttä / Contact us

JHC-tiimi:
Marko Kasurinen
Markku Ikävalko
Terhi Virkki-Hatakka

e-mail: jhc@lut.fi

Tutustu projekteihin / JHC projects

https://jhynemancenter.com/

Mikäli sinulla tai yritykselläsi on erityistä osaamista tai välineistöä, jonka voisit antaa tarvittaessa JHC:n käyttöön, tai olet muuten kiinnostunut toiminnasta, ota yhteyttä!

if you have or your company has special knowhow or tools, that could be used in JHC, or you are interested in co-operating with JHC in any other way, please contact us!